Bełchatów: będą pieniądze na remont drogi Grobla - Kluki

Bełchatów: będą pieniądze na remont drogi Grobla - Kluki Fot. Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

Umowa o przyznaniu samorządowi powiatowemu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Grobla - Kluki została dziś (27 maja) podpisana w Łodzi przez Wojewodę Łódzkiego oraz starostę powiatu bełchatowskiego Dorotę Pędziwiatr i wicestarostę Jacka Bakalarczyka. Wsparcie z FDS wyniesie 1 165 520 zł, co stanowi połowę prognozowanych kosztów remontu. Drugą połowę sfinansuje budżet powiatu bełchatowskiego.

Planowana na ten rok przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kluki – Grobla znalazła się na liście 623 zadań powiatowych w całym kraju, pozytywnie zaopiniowanych przez Prezesa Rady Ministrów. Dzięki temu przedsięwzięcie samorządu powiatu, o całkowitej wartości 2,3 mln złotych, zostanie w połowie dofinansowane. Środkami dysponuje Wojewoda Łódzki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na podpisanie umowy wojewoda zaprosił do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego starostę Dorotę Pędziwiatr i wicestarostę Jacka Bakalarczyka.

Zgodnie z dokumentacją projektową przebudowa drogi powiatowej nr 1920E na odcinku Kluki - Grobla może kosztować 2 331 040 zł. Połowę tej sumy, tj. 1 165 520 zł, ma stanowić dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zaplanowany do przebudowy w 2020 roku odcinek mierzy blisko 2 kilometry. Inwestycja polegać będzie na wykonaniu nowych warstw asfaltowych jezdni, poszerzeniu jezdni, wykonaniu chodników lewostronnych i prawostronnych, miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz zjazdów. Procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy ruszy niezwłocznie po podpisaniu umowy na dofinansowanie tego zadania z Wojewodą Łódzkim.

Droga powiatowa nr 1920E posiada nawierzchnię bitumiczną z licznymi uszkodzeniami, jak wyboje, odkształcenia i spękania. Pobocza gruntowe wyniesione są pond nawierzchnię jezdni, co utrudnia prawidłowe jej odwodnienie oraz pogarsza warunki na drodze. Wzdłuż drogi występują częściowo chodniki z kostki betonowej o zmiennej szerokości. Na całym, przewidzianym do przebudowy odcinku drogi, odwodnienie realizowane jest powierzchniowo na przyległe tereny nieutwardzone w granicy pasa drogowego. Wzdłuż istniejącego pasa drogowego znajduje się zabudowa jednorodzinna, tereny usługowe, a także lasy i pola uprawne. Droga stanowi połączenie komunikacyjne miejscowości Kluki i Grobla oraz innych miejscowości w gminie Kluki. Posiada bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 74.

Wsparcie rządowe uzyska łącznie 2 297 zadań, w tym 623 powiatowe i 1 674 gminne. Planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3 467 km dróg, w tym 1 708 km powiatowych. Łączna wartość środków FDS, przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2020 roku, to 3 244 mln zł.

(info: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie)

Więcej o:
bełchatów powiat bełchatowski przebudowa drogi grobla kluki dofinansowanie umowa fundusz dróg samorządowych
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE