Będzie Powszechny Spis Rolny

Będzie Powszechny Spis Rolny Fot. pixabay.com

Urząd Statystyczny w Łodzi poinformował, że w dniach od 1 września do 30 listopada br. zostanie przeprowadzony w całej Polsce Powszechny Spis Rolny 2020 (PSR 2020).

Zakres przedmiotowy, podmiotowy oraz strukturę aparatu spisowego, wraz ze wskazaniem zadań, określa ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz.1728).

Wyniki spisu rolnego pozwalają dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych. Na terenie gminy pracami spisowymi kieruje gminny komisarz spisowy, którym jest odpowiednio: wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

• osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
• osób prawnych;
• jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

• Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej spisrolny.gov.pl;
• odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
• odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Organizatorzy spisu zapewniają, że ujawnione dane są bezpieczne.

- Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.” - czytamy na stronie spisrolny.gov.pl.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański powszechny spis rolny spis rolny 2020 urząd statystyczny w łodzi
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE