Będą zapobiegać skutkom suszy

Będą zapobiegać skutkom suszy Fot. Adam Staśkiewicz

W celu zapewnienia efektywnej współpracy w ramach zwiększenia retencji i przeciwdziałania skutkom suszy, Województwo Łódzkie zawarło porozumienie z Wodami Polskimi przy udziale Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Dotyczy ono realizacji zadań w obszarze gospodarki wodnej na terenie województwa łódzkiego, zwłaszcza w zakresie zwiększania retencji wód oraz przywracania funkcjonalności systemów melioracyjnych, pozwalających na poprawę nawodnienia terenów rolnych.

Urząd Marszałkowski zobowiązał się przy tym do inicjowania współpracy pilotażowej ze spółkami wodnymi. Strony zapowiedziały także cykliczne spotkania, na których będą przedstawiać zakres wykonanych działań na rzecz zwiększenia zasobów wodnych województwa łódzkiego.

W tym roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie poprzez swoje Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Warszawie planują wykonanie robót na terenie województwa łódzkiego za ponad 16 mln zł. Dodatkowo, dzięki zabiegom marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera, Wody Polskie planują dofinansowanie 103 nowych zadań, które zostaną wprowadzone do planu na ten rok. Mają one na celu poprawę zdolności retencyjnej zlewni rzek i cieków. Prace zostaną wykonane za ponad 2 mln zł. Dodajmy, że na obszarze Łódzkiego jest obecnie 198 urządzeń na których realizowane jest piętrzenie wody.

Inwestycja jest częścią programu, jaki Wody Polskie wraz z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samorządami i spółkami wodnymi skupiającymi rolników wdrażają dla kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych. Polega on na pracach remontowych i przebudowach małych urządzeń piętrzących, w celu umożliwienia retencjonowania wody. Inwestycje, których zadaniem jest poprawa bilansu wodnego na terenach rolniczych, realizują Wody Polskie. Na wszystkie zadania wpływające na poprawę bilansu wodnego kraju PGW Wody Polskie przeznaczyło w tym roku ponad 2 mld zł. Dodatkowo 380 mln zł zabezpieczono na prace utrzymaniowe, które obejmą ponad 4 tys. zadań.

154,7 mln zł zostały przeznaczone na tzw. retencję korytową. Jej zadaniem jest poprawa bilansu wodnego na terenach rolniczych. Polega ona na tym, że woda na rzece jest zatrzymywana przez jaz albo zastawkę i kanałami czy rowami melioracyjnymi nawadnia okoliczne tereny. Za te pieniądze zrealizowanych zostanie 645 zadań na terenie całej Polski. Tylko w tym roku nakłady na te działania wyniosą ponad 60 mln zł.

Utrzymaniem rowów melioracyjnych wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie zajmują się spółki wodne. Samorząd Województwa Łódzkiego drugi rok z rzędu wesprze je dotacjami. W budżecie województwa zarezerwowano na ten cel 2 mln zł. Dzięki temu dofinansowanie będą mogły otrzymać wszystkie spółki, które w terminie złożyły wniosek. Oznacza to realizację 61 wniosków. Łączna wartość wykonanych prac to blisko 4 mln zł.

(info: Urząd Marszałkowski w Łodzi)

Więcej o:
susza skutki suszy województwo łódzkie porozumienie walka ze skutkami suszy
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE