Badania metalograficzne – jedna z metod badań mechanicznych próbek

Badania metalograficzne – jedna z metod badań mechanicznych próbek

Laboratorium Wytrzymałościowe Tenslab zajmuje się wykonywaniem badań mechanicznych m.in. w odniesieniu do takich obiektów jak wyroby hutnicze czy połączenia spawane. W jakim celu wykonuje się tego typu badania? Jednym z możliwych zastosowań jest weryfikacja umiejętności spawaczy oraz kandydatów na stanowiska w tym obszarze. To jeszcze nie wszystko, ponieważ badania te mogą posłużyć do kwalifikowania technologii, które wykorzystuje się w spawalnictwie. Wszystko to sprawia, że oferta badań oferowanych przez Laboratorium Wytrzymałościowe Tenslab jest atrakcyjna dla firm działających w sektorze przemysłowym.

W obecnych czasach wykorzystuje się kilkanaście różnych metod pozwalających na wykonanie badań mechanicznych próbek. Są to między innymi: próby udarności, statyczne testy rozciągania badanego materiału oraz badania metalograficzne. Szczególnie to ostatnie rozwiązanie cieszy się w ostatnich latach dużym zainteresowaniem. Taki stan rzeczy wynika z faktu, że badania są bardzo skuteczne oraz stosunkowo łatwe w realizacji. Profesjonalne laboratorium metalograficzne (do takich należy m.in. Laboratorium Wytrzymałościowe Tenslab) umożliwia przeprowadzenie badania tego typu.

Generalnie, wyróżnia się dwa główne rodzaje badań metalograficznych, czyli:

• badania metalograficzne mikroskopowe,
• badania metalograficzne makroskopowe.

Więcej przeczytasz na stronie: https://tenslab.pl/badania-metalograficzne

Wybór jednej z powyższych metod jest uzależniony między innymi od tego, jaki rodzaj próbki ma zostać poddany badaniu. Badania mikroskopowe metali polegają na badaniu obiektu (zgładu metalograficznego) z wykorzystaniem np. mikroskopu optycznego. Oczywiście, nie jest to jedyne urządzenie, z którego pomocą można przeprowadzić metalograficzne badania mikroskopowe.

Przez pojęcie: „badania mikroskopowe” rozumie się także procedury wykonywane z użyciem takiej aparatury, jak np. skaningowe lub transmisyjne mikroskopy elektronowe (SEM – Scanning Electron Microscope oraz TEM – Transmission Electron Microscope).

Dzięki tym narzędziom możliwe jest uzyskanie powiększenia wnoszących co najmniej 50x. W przypadku najbardziej zaawansowanej aparatury powiększenie może wynosić nawet 10 000-15 000 raza. Oznacza to, że badania mikroskopowe to dobre rozwiązanie, kiedy konieczne jest zbadanie próbek mechanicznych o bardzo niewielkich rozmiarach.

Sprawdź też: https://tenslab.pl/modul-younga

Drugi rodzaj badań metalograficznych oferowanych przez Laboratorium Wytrzymałościowe Tenslab to tzw. badania metalograficzne makroskopowe. Procedura to jest wykorzystywana podczas badania próbek o w skali makro. Jakie przyrządy wykorzystuje się do przeprowadzenia tego rodzaju badań? Są to między innymi takie rozwiązania, jak: oko nieuzbrojone czy szkło powiększające (powiększenia podczas badań makroskopowych nie przekraczają 50x).

Badania metalograficzne wykonywane przez Laboratorium Wytrzymałościowe Tenslab – dlaczego warto?

Istnieje wiele powodów, dla których warto skorzystać z oferty badań metalograficznych prezentowanej przez Laboratorium Wytrzymałościowe Tenslab. Ponieważ ośrodek ten dysponuje własnym sprzętem pozwalającym na przeprowadzanie badań metalograficznych we własnym zakresie, klienci mogą liczyć na uzyskanie rezultatów badań w bez zbędnej zwłoki.

Jest to możliwe, ponieważ Laboratorium Tenslab nie musi zajmować się transportem otrzymanych próbek do oddalonych placówek zajmujących się przeprowadzaniem procedur badawczych lub przygotowaniem próbek do badań.

Zobacz także: https://tenslab.pl/metoda-brinella

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE