Anna Milczanowska o programie "Rodzina 500 plus"

Poseł Anna Milczanowska zabrała głos podczas sejmowej debaty o programie "Rodzina 500 plus".

Poseł Anna Milczanowska zabrała głos podczas sejmowej debaty o programie "Rodzina 500 plus".
fot.videosejm.pl
- Jestem dumna, że rząd polski, mam nadzieję, że w zdecydowanej większości parlament Rzeczypospolitej Polskiej, przyjmie za moment program ˝Rodzina 500+˝, program, który przywraca godność polskiej rodzinie. Mówię to z pełną odpowiedzialnością jako matka czworga dzieci - troje dorosłych, czwarte dziecko, 16-letnie, z niepełnosprawnością intelektualną. Gdyby państwo polskie kilkanaście lat temu zechciało choć w jednej którejś sprawie wesprzeć polskie rodziny właśnie takim programem, proszę państwa, bardzo bym się cieszyła i całowałabym po rękach. Zaprzeczacie sami sobie, bo ja krzyczę: Z naszych pieniędzy. Tak, z naszych, to są nasze wspólne pieniądze. Dzisiaj krzyczycie: 500 zł na każde dziecko. Nie, bo chcemy te pieniądze rozsądnie wydać – mówiła Anna Milczanowska podczas wystąpienia.

Całe wystąpienie poseł Anny Milczanowskiej w Sejmie RP 11 lutego br:


Główne założenia programu „Rodzina 500 plus”:

Kto otrzyma świadczenie 500 zł?

Projekt „Rodzina 500 plus” to system wsparcia rodzin. Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Świadczenie ma pomóc częściowo pokryć wydatki na wychowanie dziecka.W przypadku, gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązywać będzie kryterium dochodowe 800 zł. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne kryterium rośnie do 1 200 zł. Na drugie i kolejne dzieci próg dochodowy już nie będzie obowiązywać. Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich.

Jak otrzymać świadczenie 500 zł?
Świadczenie wychowawcze 500 zł będzie wypłacał urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych. Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać co roku w miejscu zamieszkania. O terminie składania wniosku obowiązkowo informować będzie nas organ wydający świadczenie.Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dołączania zaświadczenia o dochodach. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego, a więc co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami. Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji.

Wnioski będzie można składać przez internet. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub przekazem pocztowym.

Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie, jednak w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Świadczenia z trzymiesięcznym wyrównaniem będą wypłacane tylko wtedy, jeśli wniosek wpłynie do 30 czerwca br.

Jak zostanie wypłacone świadczenie?
Kwota 500 zł – podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne – będzie wypłacana w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub przekazem pocztowym. System ma być bezkolejkowy. Kluczowym warunkiem jest jednak odpowiednie przygotowanie samorządów, które będą zajmować się wypłacaniem świadczenia.

Na podstawie MPiPS

Więcej o:
milczanowska sejm poseł
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE