45 mln zł wypłacone w ramach pomocy do przezimowanych rodzin pszczelich

45 mln zł wypłacone w ramach pomocy do przezimowanych rodzin pszczelich Fot. ARiMR

O przyznanie realizowanego ze środków krajowych w ramach pomocy de minimis w rolnictwie wsparcia ubiegało się w tegorocznym naborze 43,6 tys. pszczelarzy. W związku z dużym zainteresowaniem tym dofinansowaniem, które przekroczyło zakładany budżet (60 mln zł), pulę środków na ten cel zwiększono do 80 mln zł. Od 14 lipca trwa wypłata środków z tego tytułu. Dotychczas na konta 25,5 tys. pszczelarzy trafiło 45 mln zł.

O dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich mogli ubiegać się hodowcy, którzy prowadzą działalność nadzorowaną i są wpisani do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii i ewidencji producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pszczelarze złożyli w trwającym do 31 maja 2023 r. naborze 43,6 tys. wniosków – najwięcej na Lubelszczyźnie (5 tys.), w Małopolsce (4,6 tys.) i na Podkarpaciu (4,3 tys.).

Aktualna stawka wsparcia to 50 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę, a pula środków po zwiększeniu wynosi 80 mln zł, co oznacza, że wszyscy, którzy spełniają warunki otrzymają pomoc. W poprzednich latach kwota dopłat była niższa – 20 zł, podobnie jak budżet – po 35,5 mln zł. W 2022 roku taką pomoc otrzymało 27,7 tys. hodowców pszczół, a rok wcześniej 23 tys.

W sumie ARiMR wypłaciła na ten cel w ciągu dwóch poprzednich lat 43 mln zł. W 2023 r. pszczelarze ubiegają się o ponad 77 mln zł – do tej pory 45 mln zł trafiło do 25,5 tys. pszczelarzy.

Więcej o:
45 mln zł wypłacone w ramach pomocy do przezimowanych rodzin pszczelich
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE