23 nowe zakażenia COVID-19 w pow. radomszczańskim

23 nowe zakażenia COVID-19 w pow. radomszczańskim Fot. pixabay.com

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku opublikował najnowsze dane ( z godz. 18.00) dotyczące występowania koronawirusa na terenie powiatu radomszczańskiego. Jak wynika z informacji, odnotowano 23 nowe przypadki zakażenia COVID-19. W samym Radomsku jest ich 12. Trzy osoby wyzdrowiały. 73 osoby objęto kwarantanną domową.

(stan na 7 października 2020 r. – godz. 18.00)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku opublikował najnowsze dane (z godz. 18.00), dotyczące występowania koronawirusa na terenie powiatu radomszczańskiego. Jak wynika z informacji, odnotowano 23 nowe przypadki zakażenia COVID-19. Trzy osoby wyzdrowiały. 73 osoby objęto kwarantanną domową.

1. Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim
łącznie / aktualnie/ ostatnia doba – 195 / 79 / 23
w tym liczba osób w ognisku raportowanym przez PPIS w Radomsku z innych powiatów
łącznie / aktualnie/ ostatnia doba – 8 / 6 / 3

2. Liczba ozdrowieńców łącznie / ostatnia doba – 111 / 3
w tym liczba osób w ognisku raportowanym przez PPIS w Radomsku z innych powiatów
łącznie / aktualnie/ ostatnia doba – 2 / 2 / 2

3. Liczba zgonów związanych z COVID-19
ogółem / ostatnia doba – 5 / 0

4. Liczba decyzji wydanych przez PPIS w Radomsku na kwarantannę domową
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 2716 / 321 / 73

5. Liczba osób objętych kwarantanną graniczną (po powrocie z zagranicy)
łącznie / aktualnie – 2048 / 110

6. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 935 / 30 / 0

7. Ilość kar administracyjnych nałożonych przez PPIS w Radomsku w związku z naruszeniem zasad kwarantanny
ogółem / ostatnia doba – 18 / 0

Tabela dotycząca osób przebywających na terenie powiatu radomszczańskiego raportowanych przez PSSE w Radomsku

Tabela dotycząca osób przebywających na terenie powiatu radomszczańskiego raportowanych przez inne PSSE po ustaleniu miejsca transmisji zakażenia

SŁOWNIK POJĘĆ

kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby;

izolacja w warunkach domowych – odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

nadzór epidemiologiczny – obserwację osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie, bez ograniczenia jej swobody przemieszczania się, wykonywanie badań sanitarno-epidemiologicznych u tej osoby w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej oraz zebranie, analizę i interpretację informacji o okolicznościach i skutkach zakażenia (nadzór indywidualny), jak i stałe, systematyczne gromadzenie, analizę oraz interpretację informacji o zachorowaniach lub innych procesach zachodzących w sferze zdrowia publicznego, wykorzystywane w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń lub chorób zakaźnych (nadzór ogólny);

styczność – bezpośredni lub pośredni kontakt osoby ze źródłem zakażenia, jeżeli charakter tego kontaktu zagrażał lub zagraża przeniesieniem na tę osobę biologicznych czynników chorobotwórczych;

ozdrowieniec – osoba, u której ustąpiły objawy choroby zakaźnej;

podejrzany o chorobę zakaźną – osoba, u której występują objawy kliniczne lub odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych, mogące wskazywać na chorobę zakaźną

Więcej o:
koronawirus radomsko koronawirus koronawirus województwo łódzkie
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE