100 tys. zł dla projektu „Nasze ekologiczne pracownie”. Zyskają PSP nr 6 i 8 w Radomsku

100 tys. zł dla projektu „Nasze ekologiczne pracownie”. Zyskają PSP nr 6 i 8 w Radomsku

WFOŚiGW w Łodzi przyznał dofinansowanie dla dwóch projektów radomszczańskich szkół w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze ekologiczne pracownie”.

WFOŚiGW w Łodzi przyznał dofinansowanie dla dwóch projektów radomszczańskich szkół w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze ekologiczne pracownie”.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 to tegoroczni laureaci konkursu z ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie zrealizowanie projektów ekologicznych.

Projekt pn. Utworzenie punktu dydaktycznego pn. Szkolny Ogród Dydaktyczny „Cztery Pory Roku” przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku będzie realizowany od 7 stycznia do  31 sierpnia 2020 i zakłada stworzenie przy szkole ogrodu, który będzie wykorzystywany głównie w celach dydaktycznych i wychowawczych, a jednocześnie znacznie poprawi estetykę otoczenia. Ogród będzie ekologiczny, dostosowany do bezpiecznego prowadzenia zajęć badawczych i terenowych, obserwacji i doświadczeń. Umożliwi to dzieciom oglądanie i poznawanie życia roślin oraz owadów z bliska. Będą mogły  badać świat przy pomocy wszystkich zmysłów - wzroku, dotyku, węchu, a także smaku -  dzięki części warzywno - ogrodowej. W ramach projektu zaplanowano założenie ogrodu warzywno - owocowego, stworzenie rabat kwiatowych i zasadzenie roślin wieloletnich, utworzenie ogrodu skalnego z kaskadą wodną i oczkiem wodnym, ścieżkę sensoryczną, wybudowanie wiaty dydaktycznej i ulokowanie pomocy dydaktycznych, takich, jak: zegar słoneczny czy stacja meteorologiczna. Wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 50 000,00 złotych.

Zobacz również: Ekopracownia pod chmurką w PSP nr 9 w Radomsku już działa

Projekt pn. Utworzenie pracowni pn. „Ekoklasa” przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Radomsku będzie realizowany od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 roku. W ramach projektu zmodernizowana zostanie pracownia przyrodnicza. Realizacja projektu pozwoli na zdobywanie nowej wiedzy ekologicznej oraz przyrodniczej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Dzięki nowym pomocom dydaktycznym (m.in. tablica interaktywna) uczniowie w atrakcyjny i ciekawy sposób będą mogli poznawać świat przyrody.

Głównymi założeniami projektu są: kształtowanie wrażliwości ekologicznej i właściwych postaw proekologicznych; dostrzeganie i przeciwdziałanie szkodliwym wpływom działalności człowieka na środowisko przyrodnicze; wdrażanie do świadomego uczestnictwa  w życiu przyrody i dostrzeganie jej różnorodności i piękna; aktywna działalność na rzecz ochrony przyrody i środowiska życia. Wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 49 867,00 złotych.

Więcej o:
ekopracownia radomsko projekt radomsko dofinansowanie radomsko psp nr 6 radomsko psp nr 8 radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE