1 maja zacznie obowiązywać nowa stawka opłat za ciepło w Radomsku. Ile zapłacą mieszkańcy?

1 maja zacznie obowiązywać nowa stawka opłat za ciepło w Radomsku. Ile zapłacą mieszkańcy? Fot. pixabay.com/ PGK Radomsko

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku poinformowało, że od 1 maja 2023 r. wprowadzona zostanie nowa „Taryfa dla Ciepła”. Ceny i stawki opłat zmienione zostały decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki opublikowane w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 kwietnia 2023 r.

W związku z wydłużeniem do 31 grudnia 2023 r. obowiązywania rekompensat cen ciepła cena dostawy ciepła (średnia cena jednoczłonowa obejmująca średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą oraz jego przesył i dystrybucję) wynosić będzie 130,65zł/GJ. Oznacza to wzrost opłat za ciepło dla odbiorców objętych rekompensatami o 2,64% mimo znaczącego wzrostu kosztów zakupu miału węglowego (niemal 365%) i emisji dwutlenku węgla CO2 (ponad 30%). 

Ceny dla odbiorców zasilanych ciepłem za pośrednictwem sieci ciepłowniczej SW1 (ciepłownia przy ul. Wyszyńskiego w Radomsku) przedstawia poniższa tabela.

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Grupy odbiorców

KR1

KR3

KR5

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

139 526,24

zł/MW/m-c

11 627,19

2.

Cena ciepła

zł/GJ

117,08

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

6,62

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

24 132,10

24 161,91

26 252,51

zł/MW/m-c

2 011,01

2 013,49

2 187,71

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

20,76

25,44

37,22

- Ustalone w taryfie dla ciepła ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie planowanych do poniesienia w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, do których w przypadku wytwórców ciepła należą m.in. zakup paliwa wykorzystywanego do produkcji ciepła (w przypadku naszego Zakładu Ciepłowniczego jest to miał węglowy), zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla CO2, koszt zakupu materiałów i usług oraz koszty pracownicze.  Najistotniejszymi w czynnikami wpływającymi na wzrost ceny obecnie są wzrost ceny węgla (niemal 365% w stosunku do poprzedniego sezonu grzewczego) oraz wzrost kosztów zakupu uprawnień do emisji CO(ponad 30% w stosunku do poprzedniego sezonu grzewczego), o czym także informowaliśmy na stronie PGK - czytamy w komunikacie PGK w Radomsku.

Według nowych stawek cena dostawy ciepła (średnia cena jednoczłonowa obejmująca średnie ceny za: wytwarzanie ciepła oraz jego przesył i dystrybucję) wynosić będzie 166,23zł/GJ. W dotychczas obowiązującej taryfie wynosiła ona 135,22zł/GJ. Oznacza to wzrost o 22,93%.

- Zgodnie z obowiązującymi od 20 września ubiegłego roku i przedłużonymi do 31.12.2023 r. zasadami rekompensat cen ciepła średnia cena wytwarzania ciepła będzie nadal rekompensowana do ceny 103,82 zł/GJ. Wobec powyższego dla gospodarstw domowych i odbiorców uprawnionych wg nowych stawek cena dostawy ciepła (średnia cena jednoczłonowa obejmująca średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą oraz jego przesył i dystrybucję) wynosić będzie 130,65zł/GJ. W dotychczas obowiązującej taryfie wynosiła ona 127,28zł/GJ. Oznacza to wzrost o 2,64% - informuje PGK w Radomsku.

Warunkiem objęcia rekompensatami przez podmioty uprawnione było złożenie oświadczeń, o czym PGK pisało na stronie internetowej. Podmioty, które zostały objęte systemem rekompensat nie muszą obecnie składać żadnych dodatkowych oświadczeń.

Ceny i stawki nowej taryfy dla odbiorców zasilanych ciepłem za pośrednictwem sieci ciepłowniczej SW2 (ciepłownia LAB-TECH Radomsko Sp. z o.o.) przedstawia poniższa tabela.

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Grupy odbiorców

OB1

OB2

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

Wg obowiązującej taryfy
Lab-Tech Radomsko Sp. z o.o.

 

zł/MW/m-c

2.

Cena ciepła

zł/GJ

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

zł/MW/m-c

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

6.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe PGK Sp. z o.o.

zł/MW/rok

19 535,47

12 283,23

zł/MW/m-c

1 627,96

1 023,60

7.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe PGK Sp. z o.o.

zł/GJ

27,38

11,46

 

Więcej o:
radomsko pgk radomsko taryfa za ciepło opłaty za ciepło
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE