ZUS wypłacił ponad 420 mln zł w ramach RKO

ZUS wypłacił ponad 420 mln zł w ramach RKO Fot. pixabay.com

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłatę Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Wypłacono już 240 tys. świadczeń na kwotę ponad 420 mln zł. Pieniądze są wypłacane na konta bankowe rodziców i opiekunów.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wynosi do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca. RKO nie zależy od dochodów rodziny. Zakład wypłaca RKO w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata albo po 1000 zł przez rok.

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i załączniki do niego można złożyć wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Emp@tia, oraz bankowość elektroniczną.

-Pandemia pokazała, że elektroniczna obsługa wniosków ułatwia i przyspiesza załatwienie spraw ważnych dla obywateli. Technologia pozwala także zmniejszyć koszty obsługi świadczeń - podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Jeśli ZUS przyzna RKO, rodzic lub opiekun otrzyma informację o tym na swój profil na PUE ZUS, a także mailem na adres, który poda we wniosku.

Jak długo przysługuje świadczenie?
Rodzinny kapitał opiekuńczy możesz otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc. Jeśli przyjąłeś dziecko na wychowanie i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia otrzymasz rodzinny kapitał opiekuńczy od pierwszego dnia 12. miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu z wnioskiem do końca 35. miesiąca, ale maksymalnie do:

- do miesiąca, w którym dziecko ukończy 7 lat,
- do miesiąca, w którym dziecko ukończy 10 lat – jeśli dziecko ma decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Kiedy świadczenie nie przysługuje?
Nie otrzymasz rodzinnego kapitału opiekuńczego, jeśli: dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej, zostałeś pozbawiony władzy rodzicielskiej, Tobie lub członkowi Twojej rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do kapitału (nie dotyczy to świadczeń z państw członkowski UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii).

Więcej o:
zus zus radomsko rodzinny kapitał opiekuńczy
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE