ZUS: Ruszyły Centra Obsługi Wniosków o Ulgę

ZUS: Ruszyły Centra Obsługi Wniosków o Ulgę

Z początkiem czerwca, w całym kraju ruszyły Centra Obsługi Wniosków o Ulgę (CUL). W sumie jest ich dziesięć, ale aż dwa z nich znajdują się w łódzkich oddziałach ZUS. Centra będą obsługiwały m.in. wnioski o udzielenie ulgi na należności z tytułu składek, nienależnie pobrane świadczenia oraz ulgi w postępowaniach egzekucyjnych, np. zwolnienie spod egzekucji zajętego rachunku bankowego, składane przez naszych klientów w dowolnym miejscu.

- Celem utworzenia Centrów jest podniesienie jakości świadczonych usług oraz zapewnienie jednolitości podejmowanych przez ZUS rozstrzygnięć. Odmiejscowienie obsługi merytorycznej tych spraw umożliwi automatyczny i losowy przydział wniosków do poszczególnych centrów, zapewniając jeszcze większą standaryzację  rozstrzygnięć poprzez eliminację możliwości rozpatrywania wniosków z terenu działania danego Oddziału ZUS. - wyjaśnia wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek.

Wszystkie wnioski, które od 1 czerwca 2021 r. wpływają do ZUS są rozpatrywane w dziesięciu Centrach utworzonych w I i II Oddziale w Łodzi oraz w Oddziałach ZUS w Bydgoszczy, Gorzowie Wlkp., Legnicy, Wałbrzychu, we Wrocławiu, Rybniku, Rzeszowie, Zabrzu.

Skompletowane przez doradców ds. ulg i umorzeń wnioski o udzielenie ulgi będą losowo przydzielane do CUL. Przydział ten będzie uwzględniał, m.in. obciążenie pracowników CUL.

- Wnioski o udzielenie ulgi, Klienci będą mogli nadal składać w każdej placówce ZUS, w której do kontaktu z klientem zostali powołani doradcy ds. ulg i umorzeń. Doradca pomoże  na etapie kompletowania wniosku, a także przy wypełnieniu oświadczeń niezbędnych do rozpatrzenia wniosku- mówi Agnieszka Majkowska–Nowak, dyrektor ds. dochodów w I oddziale w Łodzi.

- Po zebraniu wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku, sprawa zostanie przekazana do merytorycznego rozpatrzenia przez wyspecjalizowany zespół analityków CUL. Wnioski z terenu działania naszego oddziału, czyli tego w którym znajduje się Centrum Ulg (CUL), nie będą przez nas rozpatrywane i trafią do innych Centrów na terenie kraju poza naszym województwem - informuje Ewa Głowacka-Borowiecka, dyrektor ds. dochodów w II oddziale ZUS w Łodzi. 

Pomoc udzielana przez ZUS w formie układu ratalnego stanowi dogodną formę spłaty, ponieważ od należności objętych tą ulgą, począwszy od dnia następnego po dniu złożenia wniosku nie nalicza się odsetek za zwłokę. W przypadku należności z tytułu składek, w okresie tym ustalana jest natomiast opłata prolongacyjna stanowiąca 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu zawarcia umowy. Zawarcie układu ratalnego pozwala wnioskodawcy m.in. prowadzić dalej działalność gospodarczą.

Zaletą rozłożenia zadłużenia na raty jest również zawieszenie działań egzekucyjnych podejmowanych przez ZUS oraz możliwość otrzymania przez przedsiębiorcę zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek. Warunkiem udzielenia układu ratalnego jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem oraz dostarczenie dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej wnioskodawcy. Zakres dokumentów, które powinny zostać dołączone do wniosku jest ustalany indywidualnie w zależności od rodzaju zobowiązania, prowadzonej działalności i formy opodatkowania.

Więcej o:
zus centrum zus zus radomsko

Załączniki

Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE