Zrównoważony rozwój w budownictwie przemysłowym: hale magazynowe

Zrównoważony rozwój w budownictwie przemysłowym: hale magazynowe

Zrównoważony rozwój pozwala na zachowanie balansu między ochroną środowiska a wzrostem gospodarczym. Dotyczy wielu dziedzin, w tym budownictwa przemysłowego obejmującego m.in. hale magazynowe.

Zrównoważony rozwój – kierunek, w którym zmierzamy

Wiodące firmy budowlane, w tym również przedsiębiorstwa specjalizujące się w budowie hal magazynowych, coraz bardziej koncentrują się na redukcji negatywnego wpływu swoich inwestycji na środowisko. Zwracają szczególną uwagę na ekologiczne aspekty zarówno podczas budowy hal przemysłowych, jak i późniejszego oddziaływania budynków na otoczenie.

Obecnie klienci zamawiający usługę budowy powierzchni magazynowych, ale także najmujący hale, zainteresowani są zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska oraz efektywnością energetyczną obiektów, dlatego budynki spełniające normy ekologiczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Firmy zdają sobie sprawę, że troska o środowisko naturalne przynosi korzyści ekonomiczne oraz niematerialne, takie jak pozytywny wizerunek marki.

Ekologiczne materiały budowlane i niższa emisja CO2

Nowobudowane magazyny do wynajęcia oraz na indywidualne zlecenie, coraz częściej powstają przy udziale ekologicznych materiałów budowlanych. Na przykład tradycyjny beton niezbędny przy fundamentach można zastąpić mieszanką niskoemisyjną – od kilku lat znani producenci betonu oferują mobilne wytwórnie, umożliwiające ograniczenie transportu samochodowego składników betonu oraz mieszanki bazujące na betonie pochodzącym z recyklingu, co korzystnie wpływa na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.

Inne stosowane przy budowie hal magazynowych materiały mogą powstawać z surowców wtórnych, co również ogranicza negatywny wpływ inwestycji na środowisko naturalne oraz pozwala zwiększyć jej zrównoważony charakter.

Nowoczesne technologie wspierają zrównoważony rozwój

Inwestorzy coraz bardziej zwracają uwagę na nowoczesne rozwiązania, które mają na celu zoptymalizowanie parametrów termicznych magazynów oraz poprawę jakości powietrza w ich wnętrzu. Systemy Zarządzania Budynkami (BMS) umożliwiają skuteczną kontrolę zużycia energii elektrycznej, ciepła oraz wody. Sterując ogrzewaniem, klimatyzacją, oświetleniem i wodą, ogranicza się zużycie zasobów, zmniejszając tym samym koszty działalności.

W odpowiedzi na wzrastające zainteresowanie ochroną środowiska, inwestorzy decydują się na stosowanie innowacyjnych rozwiązań budowlanych, takich jak dachy i ściany zielone, a także obsadzanie terenów wokół magazynów kwietnymi łąkami, które służą retencji wilgoci.

Eksploatacja: ograniczenie zużycia energii w magazynach

Zrównoważony budynek to obiekt wybudowany z poszanowaniem środowiska naturalnego, ale także eksploatowany zgodnie z określonymi zasadami. Kluczowe na tym etapie życia budynku jest ograniczenie zużycia energii. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu takich technologii jak pompy ciepła, fotowoltaika czy materiały budowlane zintegrowane z ogniwami fotowoltaicznymi (BIPV) – pokrycia dachowe, panele elewacyjne itp.

Warto również rozważyć inwestycję w magazyny energii wspierające pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Ekologiczne podejście do budynku przyczynia się niewątpliwie do ochrony środowiska naturalnego.

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE