Zobacz, jak postępują prace przy przebudowie ul. Żeromskiego w Radomsku

Zobacz, jak postępują prace przy przebudowie ul. Żeromskiego w Radomsku Fot. Wojciech Bojdo

Trwa rewitalizacja ul. Żeromskiego w Radomsku. Jak postępują prace?

Inwestycja rozpoczęła się w połowie lutego 2022 r.

- Na ukończeniu są prace branży elektrycznej. Jak widzimy, w toku są prace brukarskie. Jak na razie wszystko przebiega zgodnie z założeniami – mówi Wiktor Lewandowski z UM w Radomsku.

Według planów inwestycja zakłada wykonanie chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, dostawę i montaż dwóch nowych wiat autobusowych, wykonanie kanalizacji deszczowej, budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z montażem i stawianiem słupów oświetleniowych oraz opraw oświetleniowych, rozbiórkę i budowę sieci wodociągowej, wycinkę kolidujących drzew i krzewów (z wyjątkiem topoli berlińskiej), wykonanie nasadzeń zgodnych z projektem zieleni, wykonanie nawodnienia oraz montaż obiektów małej architektury (kosze, ławki, donice).

Od piątku, 13 maja na ul. Żeromskiego obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Od tego dnia na przebudowywanym odcinku ulicy zawieszone zostały kursy autobusów komunikacji miejskiej.

Planowany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2022 r. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ok. 750 tys. złotych.

Inwestycja to pierwszy etap większej inwestycji, która w późniejszym terminie przewiduje przebudowę ul. Reymonta od skrzyżowania z ul. Żeromskiego, aż do mostka kolejowego.

Więcej o:
radomsko ulica żeromskiego przebudowa remont inwestycja
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE