Znany jest już harmonogram realizacji 8. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku

Znany jest już harmonogram realizacji 8. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku

Prezydent Radomska przyjął zarządzeniem z dnia 20 lipca 2023 r. harmonogram realizacji w 2023 r. 8. edycji Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Radomska.

L.p.

Termin

Etap realizacji

1

04.09 – 18.09.2023 r.

Zgłaszanie projektów przez mieszkańców.

2

do 25.09.2023 r.

Weryfikacja formalna zgłoszonych projektów.

3

do 29.09.2023 r.

Ogłoszenie listy projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i przekazanie do oceny szczegółowej merytorycznym komórkom oraz listy projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem.

4

02.10 – 20.10.2023 r.

Ocena merytoryczna projektów przez poszczególne wydziały oraz możliwość wypracowania projektów wspólnych przez projektodawców.

5

do 27.10.2023 r.

Opublikowanie listy projektów ocenionych pozytywnie oraz listy projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem.

6

do 03.11.2023 r.

Możliwość wycofania projektu przez projektodawcę.

7

do 14.11.2023 r.

Ustalenie kolejności projektów na karcie do głosowania w drodze publicznego losowania.

8

do 14.11.2023 r.

Ogłoszenie ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie.

9

Przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego

Kampania informacyjna.

10

11.12 – 17.12.2023 r.

Głosowanie mieszkańców miasta Radomska na projekty.

11

do 19.12.2023 r.

Ogłoszenie wyników głosowania oraz listy rankingowej projektów, które zostaną wpisane do budżetu Miasta Radomska na 2024 rok.


Więcej o:
radomsko urząd miasta radomsko budżet obywatelski 2023 harmonogram
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE