Zmiany w działalności powiatowych komisji konkursowych

Zmiany w działalności powiatowych komisji konkursowych Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, radni powiatowi pozytywnie zaopiniowali projekt zmian w uchwale dotyczącej współpracy z organizacjami pożytku publicznego. Chodziło o zmiany w zasadach funkcjonowania komisji konkursowych.

Skład komisji konkursowych powoływanych przez powiat różnił się będzie w zależności od rodzaju konkursu. Zawsze jednak znajdzie się w nim naczelnik wydziału lub dyrektor jednostki podległej starostwu, pracownik tego wydziału lub jednostki oraz reprezentanci organizacji pozarządowych.

W pracach komisji nie mogą natomiast uczestniczyć podmioty, które w konkursie startują lub pozostają z oferentami w relacjach, które mogłyby wzbudzić oskarżenia o stronniczość postępowania.

Do komisji mogą również zostać zaproszeni eksperci w dziedzinie, której dotyczy konkurs, aby wspomagać jej pracę głosem doradczym. 

Zmiany w uchwale zostały zaproponowane przez służby wojewody łódzkiego, Tobiasza Bocheńskiego. 

Więcej o:
powiat radomszczański uchwała komisja komisja konkursowa rada powiatu
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE