Zmiany w budżecie Powiatu Radomszczańskiego

Zmiany w budżecie Powiatu Radomszczańskiego Fot. Klaudia Gajda

Radni rady powiatu radomszczańskiego, którzy obradowali w środę (27 października) wprowadzili zmiany w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok.

Jakie są planowane zmiany w budżecie?
• Przesunięcie w planie wydatków kwoty 601.752,72 zł w związku ze zmianami w obrębie terminów realizacji zadania „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego". W związku ze zmianą w harmonogramie przetargów płatność za skanowanie zasobu geodezyjnego oraz tworzenie baz GESUT i BDOT500 zostanie przesunięta na 2022 rok.

• Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 6.000 zł w związku z pozyskaniem środków na realizację obchodów 100-1ecia szkoły.

• Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 225.347 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na remoncie drogi w m. Pytowice. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - pierwotna kwota dofinansowania 629.316 zł ulegnie zmniejszeniu do kwoty 403.969 zł.

• Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 440.000 zł w związku z realizacją przebudowy 5 przejść dla pieszych w cyklu 2-letnim. W związku z tym niw zadania zostają ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich: - Przebudowa przejścia ul. Szkolna Kobiele Wielkie 5.000 zł (2021) i 122.000 zł (2022) - Przebudowa przejścia ul. Leśna Kodrąb 5.000 zł (2021) i 112.000 zł (2022) - Przebudowa przejścia ul. Szkolna Lgota 5.000 zł (202 1) i 112.000 zł (2022) - Przebudowa przejścia w m. Wąglin 5.000 zł (2021) i 112.000 zł (2022) - Przebudowa przejścia m. Zapolice 5.000 z1(2021) i 92.000 zł (2022).

• Przesunięcie w planie wydatków kwoty 10.000 zł na doszacowanie kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów.

• Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4.049 zł w związku z otrzymaniem zwrotu z OKE za organizację egzaminów kwalifikacyjnych.

• Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.024.000 zł w związku z mniejszą liczbą dzieci umieszczonych w pieczy i placówkach poza powiatem.

• Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.024.000 zł ze środków zwolnionych opisanych wyżej oraz przesunięcie kwoty 705.252 zł z dotacji dla szkół niepublicznych celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne do miesiąca grudnia dla podległych placówek.

• Przesunięcie w planie wydatków kwoty 87.484,19 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem kosztów projektu „Zagraniczne doświadczenie dla elektroników z Radomska". W związku z sytuacją pandemii COVID nie było możliwości pełnego zrealizowania projektu w związku z czym część środków podlega zwrotowi do Agencji Rozwoju Systemu Edukacji.

Ostateczny kształt budżetu po zmianach: dochody - 127.661.932,13 zł, wydatki - 135.676.350.31 zł, deficyt - 8.014.418,18 zł, spłaty kredytów - 2.050.000,00 zł, nadwyżka budżetowa - 4.074.774,69 zł, wolne środki - 3.989.643,49 zł, spłaty pożyczek - 2.000.000,00 zł.

Więcej o:
sesja powiatu radomszczańskiego Radomsko sesja rady powiatu radni Rady powiatu radomszczańskiego zmiany w budżecie
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE