Zmiany w budżecie powiatu radomszczańskiego

Zmiany w budżecie powiatu radomszczańskiego Fot. Klaudia Gajda

W poniedziałek, 9 sierpnia obradowali radni z Komisji Budżetowej Rady Powiatu Radomszczańskiego. Pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie, taką samą decyzję podjęli podczas sesji radni Rady Powiatu.

Zmiany w budżecie obejmują: w ramach zadania wieloletniego przebudowę ul. Ks. Kościowa w Radomsku poprzez zwiększenie łącznej kwoty nakładów do wysokości 4.727.97320 zł, w tym rok 2021 - 1.530.000 zł, rok 2022 - 3.194.973,20 zł.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wartość najniższej oferty wyniosła 4.684.973,20 zł, dodatkowo na nadzór zabezpieczono kwotę 40.000 zł. Zwiększenie wydatków dotyczy roku 2022 i wynosi 641.935,20 zł.

Radni zgodzili się także na przesunięcie w planie wydatków kwoty 45.000 zł na zabezpieczenie środków na realizację zadania „Termomodernizacja fragmentu dachu budynku CKP oraz łącznika przy ZSDiOŚ w Radomsku". W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wartość najkorzystniejszej oferty przekroczyła wstępnie zaplanowane środki.

Więcej o:
komisja powiatu radomszczańskiego Radni Rady powiatu Radomszczańskiego
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE