Zmiany organizacyjne w TBS

Mając na uwadze szereg wyzwań i potrzeb, jakim musi obecnie sprostać Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Radomsku zarząd spółki zaproponował zmiany w jej organizacji.

Mając na uwadze szereg wyzwań i potrzeb, jakim musi obecnie sprostać Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Radomsku zarząd spółki zaproponował zmiany w jej organizacji. Zmiany zaakceptowała rada nadzorcza i Zgromadzenie Wspólników.

fot. www.radomsko.pl

Prezes Arkadiusz Gaik argumentuje potrzebę reorganizacji w spółce zmieniającymi się nieustannie realiami trudnej materii, jaką jest m.in. gospodarowanie zasobami lokalowymi, a także niebagatelną kwestią ekonomiki firmy.

Najważniejsze zmiany w opracowanym nowym schemacie organizacyjnym TBS dotyczyły likwidacji stanowiska wiceprezesa zarządu TBS, utworzenia dwóch stanowisk dyrektorów ds. ekonomicznych i zarządzania zasobem lokalowym oraz rozdzielenia dużego działu lokalowo-windykacyjnego na mniejsze działy - dział lokalowy i dział windykacji, co w zamierzeniu ma dać pozytywny rezultat w postaci jeszcze lepszego nadzoru nad tymi dwiema kwestiami – wyjaśnia A. Gaik.

Projekt nowego regulaminu organizacyjnego TBS został opracowany przez Zarząd, a następnie przedłożony radzie nadzorczej do zaopiniowania. Rada pozytywnie oceniła projekt zmian, został on zatem przekazany Zgromadzeniu Wspólników do uchwalenia. Zgodnie z umową spółki, regulamin jest zatwierdzany przez jej najwyższe władze tj. Zgromadzenie Wspólników i dopiero po podjęciu uchwały w tej sprawie zmiany mogą zostać wprowadzone w życie. Stosowną uchwałę w tej kwestii Zgromadzenie Wspólników TBS przyjęło jednogłośnie w dniu 20 marca br.

Żródło: www.radomsko.pl

Więcej o:
tbs zmiany organizacyjne spółka miejska
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE