Zmiana taryfy dla ciepła w Radomsku

Zmiana taryfy dla ciepła w Radomsku Fot. Wzrost cen na przełomie ostatnich lat

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku informuje, że od 1 września 2021 r. wprowadzona zostanie „Zmiana Taryfy dla Ciepła”.

- Ceny i stawki opłat zmienione zostały decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4210.12.2021.BG z dnia 5 sierpnia 2021 r. i opublikowane w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 248 (978) z dnia 5 sierpnia 2021 r. – informuje PGK w przesłanym do nas komunikacie, który dla odbiorcy może być dość zawiły i nic nie mówiący.

Wprowadzona zmiana wynika tylko i wyłącznie ze wzrostu cen zakupu uprawnień do emisji CO2, który to stanowi ponad 30% wszystkich kosztów Zakładu Ciepłowniczego.

Obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, w tym opłat za emisję dwutlenku węgla (CO2) ze spalania węgla do powietrza, wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zmienione ceny i stawki „Taryfy dla Ciepła” zamieszczone zostaną na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

Więcej o:
ciepło taryfa ciepła radosmko pgk radomsko podwyżka ciepło radomsko opłaty ciepło radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE