Zmiana rachunku bankowego miasta Radomska

Zmiana rachunku bankowego miasta Radomska

Od 1 stycznia 2017 roku obsługę bankową Gminy Miasto Radomsko i gminnych jednostek budżetowych realizować będzie Getin Noble Bank S.A.

W związku ze zmianą banku zmienią się numery wszystkich rachunków bankowych. Wpłat na właściwe rachunki dokonywać można bez żadnych dodatkowych opłat w:

- placówce Getin Noble Bank S.A. przy ul. Piłsudskiego 7 w Radomsku;
- budynku Urzędu Miasta w Radomsku – pokój nr 7;
- placówce Poczty Polskiej znajdującej się w Radomsku przy ul. Brzeźnickiej 38;
- placówce Poczty Polskiej znajdującej się w Radomsku przy ul. Leszka Czarnego 23.

 Wykaz rachunków bankowych:

Rachunek masowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

81 1560 0013 2039 6334 0000 0013 Getin Noble Bank S.A.

Urząd Miasta w Radomsku informuje, że w związku z wdrożeniem systemu płatności masowych i zmianą banku prowadzącego obsługę bankową, informacje w sprawie INDYWIDULANYCH NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH do osób, które złożyły deklaracje będą sukcesywnie wysyłane w grudniu 2016 roku i styczniu 2017 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w dniach pracy Urzędu Miasta w Radomsku: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7.30-15:30, wtorek w godzinach 7.30-17.00 w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami dzwoniąc pod numer telefonu 44 685 45 24.

Rachunek dochodów podatkowych

(podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata od posiadania psów, opłata targowa, opłata skarbowa w tym za pełnomocnictwo, opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych):

49 1560 0013 2039 6334 0000 0007 Getin Noble Bank S.A.

Rachunek dochodów niepodatkowych:

22 1560 0013 2039 6334 0000 0008 Getin Noble Bank S.A.

Na ten rachunek należy dokonywać m.in. wpłat z tytułu:
- użytkowania wieczystego gruntu gminy,
- trwałego zarządu gminy,
- opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,
- dzierżawy gruntów i najmu lokali gminy,
- wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy, 
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg i parkingów oraz z terenów przemysłowych.

 Rachunek dotyczący zadań zleconych za dane osobowe

(opłata za udostępnienie danych osobowych):

33 1560 0013 2039 6334 0000 0004 Getin Noble Bank S.A.

Rachunek sum depozytowych

(wpłaty z tytułu wadiów przetargowych, zabezpieczenia należytego wykonania umowy):

54 1560 0013 2039 6334 0000 0014 Getin Noble Bank S.A.

Zlecając przelew zagraniczny należy podać numer rachunku odbiorcy w standardzie IBAN (PL) oraz kod SWIFT (BIC) banku GBGCPLPKXXX.

info: UM Radomsko

Więcej o:
urząd miasta radomska miasto radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE