Radomsko, Łódzkie 20.8o Poniedziałek, 19 Sierpnia 2019

Zmarł dh. Jędrzej Modreski, zasłużony dla Hufca ZHP Radomsko

Miasto
Jacek Paszewski

13 kwietnia odszedł na Wieczną Wartę dh hm. Jędrzej Moderski.

Urodził się 18 marca 1930 r. W czasie II wojny światowej był członkiem Szarych Szeregów. Przyjęty 22 października 1944 r. do Drużyny Zawiszaków „Sosnowy las” im. Bolesława Chrobrego w Ośrodku „Cykoria” (Kłomnice). Działał w IV zastępie „Podhalański”. 18 listopada złożył Przyrzeczenie Harcerskie i przyjął pseudonim „Łoś”.

Po zakończeniu wojny był współtwórcą i drużynowym 15. Kłomnickiej Drużyny Harcerskiej im. „Poległych Harcerzy” podległej Hufcowi ZHP Radomsko. Drużyna powstała w 1945 r.

W latach 50-tych członkowie tej drużyny, mimo odgórnych nacisków, podtrzymywali tradycje harcerskie i działali – jak to określił we wspomnieniach dh Jędrzej – w „konspiracji”.

Drużyna wznowiła działalność w 1957 r,, początkowo z nr 46 a później powracając do nr 15. Dh pwd. Jędrzej Moderski był jej bardzo aktywnym drużynowym. Uczestniczył w licznych kursach i szkoleniach harcerskich, biwakach, obozach oraz Zlocie Chorągwi Ziemi Łódzkiej. Założył pracownię modelarską o profilu lotniczym i organizował w niej zajęcia praktyczne wysoko cenione przez fachowców. W 1960 r. powołał drużynę zuchów „Leśne Ludki” i był jej drużynowym. W 1962 r. uzyskał stopień podharcmistrza.

Czynną służbę w szeregach ZHP zawiesił w 1965 r. ale w dalszym ciągu był „dobrym duchem” kłomnickich drużyn harcerskich, podległych od 1975 r. hufcowi częstochowskiemu.

Do służby powrócił w latach 90-ych. Współpracował m.in. z Komisją Historyczną Hufca ZHP Radomsko. Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Częstochowie i Radomsku. W 2012 r. zdobył stopień harcmistrza w Chorągwi Katowice. Jako harcerz senior w gawędach przekazywał młodzieży ideę harcerską i ocalał od zapomnienia dokonania harcerzy z dawnych kłomnickich drużyn. Pozostawił po sobie niekwestionowany dorobek harcerski.

Opracowała hm. Anna Zatoń na podstawie: Archiwum Komisji Historycznej Hufca ZHP Radomsko; Wójcik Krzysztof „Wychowawcy patriotów. Monografia harcerstwa Ziemi Kłomnickiej w 90. rocznicę powstania pierwszej drużyny” 2014; Hm. hm. Zatoń Anna, Stalka Marian „Poczet harcmistrzyń i harcmistrzów Ziemi Radomszczańskiej mianowanych w latach 1921-2014” w: „Z dziejów harcerstwa na Ziemi Radomszczańskiej” praca zbiorowa pod red. Tomasza Andrzeja Nowaka 2015.

komentarze