Złóż deklarację na wymianę starych pieców

Złóż deklarację na wymianę starych pieców

Magistrat ogłosił dodatkowy nabór deklaracji na wymianę starych pieców na niskoemisyjne źródła ciepła. Wnioski będzie można składać od 18 września do 16 października 2017 roku.

W ramach walki ze smogiem Miasto Radomsko przystąpiło do „Programu Ograniczania Niskiej Emisji” ogłoszonego i finansowanego z pomocą środków WFOŚiGW w Łodzi. W ramach podpisanej umowy zostały przyznane środki w wysokości ponad 2,5 mln zł. Obecnie miasto na bieżąco podpisuje umowy z odbiorcami końcowymi, którzy zadeklarowali przystąpienie do Programu. Po wykonaniu zadeklarowanej inwestycji (wymiana starego źródła ciepła opartego na węglu), spełnieniu warunków określonych w Programie oraz regulaminie (załącznik do uchwały Nr XXXIX/303/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 31 maja 2017r.) i prawidłowym rozliczeniu odbiorca końcowy uzyska dofinansowanie w formie refundacji zgodnie z zawartą Umową.

Ponieważ nie wszyscy mieszkańcy, którzy wcześniej zadeklarowali chęć przystąpienia do Programu podpisali umowy, a budżecie miasta pozostała kwota 200 tys. złotych zarezerwowana dla radomszczan na wymianę źródeł ciepła, ruszy dodatkowy nabór deklaracji na tzw. listę rezerwową. Nabór potrwa od 18 września 2017 r. do 16 października 2017 r. Na wybór deklaracji, które będą mogły zostać zrealizowane wpłynie wysokość osiąganego efektu ekologicznego (zmniejszenie zanieczyszczenia). Umowy z osobami z listy rezerwowej, których deklaracje przeznaczone będą do realizacji podpisane zostaną po zaakceptowaniu zmian przez WFOŚiGW. Wymiana źródła ciepła powinna nastąpić po podpisaniu umowy i zakończyć się wraz z rozliczeniem do 31 sierpnia 2018 r. (jest to okres, w którym poniesione wydatki na zadeklarowany cel stanowią koszty kwalifikowane).

Urzędnicy zapraszają mieszkańców Radomska do składania deklaracji na wymianę starych kotłów węglowych, a tym samym do poprawy jakości powietrza, które jest dobrem wspólnym i nie bez znaczenia dla naszego zdrowia.

Więcej o:
smog smog radomsko wymiana pieców
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE