„Ziemia obiecana”. Przemysłowa historia Radomska w kilku słowach

„Ziemia obiecana”. Przemysłowa historia Radomska w kilku słowach

Na przełomie XIX i XX w. Radomsko znajdowało się w obrębie Królestwa Polskiego, którego królem był car Rosji. Mimo trudnej sytuacji politycznej, radomszczanie nie utracili swojej tożsamości narodowej, wielu z nich wzięło udział w powstaniach listopadowym i styczniowym. Klęska powstań spowodowała intensywną rusyfikację tzw.Kongresówki. W tym okresie władze zaborcze zmieniły nazwę miasta na Noworadomsk.

Pomimo represji XIX wiek dla Radomska to czas intensywnego rozwoju urbanistycznego miasta. Od momentu przeprowadzenia przez miasto w 1848 r. Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej, Radomsko zamieniało się w jedno z większych ośrodków przemysłowych w kraju. W mieście dominował przemysł meblarski i metalowy, któremu towarzyszyły warsztaty tkackie, płóciennicze, farbiarskie, grabarskie, kapelusznicze i inne. Rozwój przemysłu prowadził do urbanizacji miasta, powstały m.in. dzielnica robotnicza, organizacje i instytucje społeczne, kulturalne i oświatowe, rozwijała się infrastruktura.

„Ziemia obiecana”, to przemysłowa historia Radomska w pigułce. Ilustruje ona początki rozwoju dwóch największych, historycznych fabryk - fabryki mebli giętych i zakładu metalurgicznego, które kształtowały przeobrażenia społeczno–gospodarcze Radomska przełomu XIX/XX w. oraz wokół których koncentrowała się przemysłowa transformacja miasta.

Projekt, na który składają się:

1 – 3 września 2021 r. - warsztaty plastyczne „W drewnie i w metalu” (MDK w Radomsku)
10 września 2021 r. - spotkanie historyczne „Spotkanie przy krześle nr 14” (FAMEG Sp. z o.o. w Radomsku)
17 września 2021 r. - spotkanie historyczne „Rozmowa o gwoździu i drucie” (MBP w Radomsku)
24 września 2021 r. - spotkanie historyczne „Zoom na Kowalowiec” (PSP nr 7 w Radomsku)
tematyczne wystawy kolejno towarzyszące spotkaniom: „Radomszczańskie Imperium Braci Thonet”, „Towarzystwo Metalurgiczne”, „Kowalowiec – początki”

upamiętni doświadczenia życia codziennego w przemysłowej historii miasta przełomu XIX/XX w.

Uczestnicy projektu: Teresa Auguścik – Kuśmierska, Grażyna Bujacz, Grzegorz Drzewowski, Irena Grochowalska, Elżbieta Jóźwiak, Anna Kapuściarek, Jerzy Sobczyk, Anna Strzembosz, Grażyna Śliwakowska, Adam Wodzisławski, Barbara Wojnowska i Ewa Wróblewska, przygotowali materiały źródłowe – m.in. teksty i archiwalne fotografie na podstawie których zostały opracowane wystawy, przygotowana animacja archiwalnych zdjęć i zredagowana publikacja ilustrująca projekt.

Więcej o:
mdk mdk radomsko ziemia obiecana mdk projekt mdk patriotyzm jutra
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE