Zebrał się Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. O czym dyskutowano?

Zebrał się Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. O czym dyskutowano? Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Stan bezpieczeństwa sanitarnego oraz efekty przygotowań do letniego wypoczynku – o tym, m.in. mówiono podczas wspólnego posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rady Powiatu Radomszczańskiego.

Narada odbyła się w Starostwie Powiatowym w Radomsku we wtorek 28 czerwca. Analizowano raport Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie radomszczańskim w 2021 r.

Sytuacja epidemiologiczna w tym okresie zdominowana była przez epidemię zakażeń SARS-Cov-2. Ogółem przeprowadzono 7 078 wywiadów, a dochodzeniem epidemiologicznym objęto 12 334 osób (kontakt z osobami chorymi), pobrano 199 prób epid. od 132 osób.

Omawiano także ocenę stanu sanitarnego żłobków i przedszkoli (na terenie powiatu radomszczańskiego funkcjonuje 7 żłobków, 1 klub dziecięcy, 29 przedszkoli oraz 1 zespół, wychowania przedszkolnego) a także przygotowania do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży (na terenie powiatu zgłoszono organizację czterech form wypoczynku w trzech miejscach: Hotel TED, Malutkie Resort oraz Budo - Dojo w Starej Wsi) oraz raport na temat współpracy policji z placówkami oświatowymi w roku szkolnym 2021/2022.

Przedmiotem narady była także informacja dot. funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na terenie powiatu radomszczańskiego i pajęczańskiego w 2021 roku (7 zespołów wyjazdowych zrealizowało w tym okresie ok. 26 tys. wezwań o pomoc medyczną) oraz informacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nt. profilaktyki uzależnień w szkołach na terenie powiatu radomszczańskiego w roku szkolnym 2021/2022.

Na zakończenie obrad Starosta Beata Pokora, która przewodniczyła naradzie, podsumowała przebieg powiatowych ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, przeprowadzonych na początku czerwca pod kryptonimem „MASOWE 2022”.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański powiatowy zespół zarządzania kryzysowego posiedzenie obrady komisja bezpieczeństwa i porządku rada powiatu radomszczańskiego narada
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE