Zbiórka odpadów tylko w Płoszowie

Zbiórka odpadów tylko w Płoszowie Fot. Urząd Miasta w Radomsku

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) funkcjonuje w Płoszowie przy ul. Jeżynowej 40, na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Punkt zbiórki odpadów, który znajdował się przy ulicy Spacerowej 120 zakończył działalność 31 grudnia 2019 roku.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Płoszowie, będzie otwarty w od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00- 18.00. oraz w soboty od godz. 7.00 do 12.00.

PSZOK Będzie odbierał następujące odpady:
1) Opakowania po chemikaliach
2) Zużyte baterie i akumulatory
3) Zużyte opony
4) Zużyty sprzęt elektryczno- elektroniczny
5) Meble i inne odpady wielkogabarytowe
6) Szkło
7) Papier, makulatura
8) Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale
9) Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
10) Odpady zielone
11) Odpady budowlane i rozbiórkowe
12) Przeterminowane leki

Podstawą do przyjęcia odpadów jest okazanie się dowodem osobistym oraz wpis do Dziennika ewidencjonowania osób przekazujących odpady do PSZOK.

Więcej o:
urząd miasta radomsko płoszów punkt selektywnej zbiórki odpadów radomsko segregacja śmieci
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE