Zaśpiewają o zdrowiu

Zaśpiewają o zdrowiu

Oddział Rejonowy PCK w Radomsku serdecznie zaprasza na III Radomszczański Festiwal Piosenki o Zdrowiu, który odbędzie się 27 listopada (start o godz. 9.00) w sali kameralnej MDK w Radomsku.

Organizatorem Festiwalu jest Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Radomsku, a współorganizatorem Miejski Dom Kultury, PSSE oraz Państwowa Szkoła Muzyczna w Radomsku.Festiwal organizowany jest przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Radomska w  ramach dotacji na realizację zadania "Wolontariat jest OK".

Do celów konkursu należą: zainteresowanie dzieci, młodzieży i ich opiekunów tematyką zdrowia; zainspirowanie uczestników do poszukiwania treści prozdrowotnych i nowych form wyrazu; aktywizacja środowisk szkolnych, w których działają SK PCK w zakresie działań prozdrowotnych oraz promowanie działalności PCK.

Tematyka piosenek ma dotyczyć szeroko rozumianego zdrowia, a w szczególności: zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, profilaktyki nałogów, profilaktyki chorób, higieny osobistej, higieny jamy ustnej, bezpieczeństwa wypoczynku, bezpieczeństwa na drodze, a także ochrony środowiska i ekologii.Treści zawarte w piosenkach powinny mieć pozytywne przesłanie i uświadamiać możliwość uniknięcia zagrożeń poprzez świadomy wybór korzystnych zachowań sprzyjających zdrowiu. W piosenkach mogą być również zaakcentowane działania podejmowane przez PCK  w zakresie zdrowia, pierwszej pomocy oraz pomocy społecznej.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz szkół podstawowych z oddziałem gimnazjalnym w 2 kategoriach wiekowych: 6-9 lat oraz 10-15 lat. Planowany jest występ laureatów poszczególnych kategorii na uroczystej Gali Wolontariatu PCK w dniu 7 grudnia w sali widowiskowej MDK W Radomsku.

Więcej o:
pck radomsko III Radomszczański Festiwal Piosenki o Zdrowiu mdk
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE