Zarzuty w sprawie MPK (list)

Zarzuty w sprawie MPK (list)

Zamieszczamy list z zarzutami odnoszącymi się do spółki MPK w Radomsku, jaki otrzymaliśmy do Czytelnika. Publikujemy także polemikę prezydenta miasta, Jarosława Ferenca.

List otwarty do prezydenta miasta Jarosława Ferenca

Jako osoba zaniepokojona sytuacją w MPK chciałbym zapytać Pana Prezydenta czy jest zadowolony ze zmian jakie zostały a raczej jakie miały zostać wprowadzone w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Radomsku? Jestem ciekawy bowiem obecny Zarząd to osoby powiązane z włodarzem Radomska.

Czy Pan Prezydent wie o tym, że obecny Zarząd tylko zwiększa zatrudnienie na stanowiskach administracyjnych? Po co kolejnych dwóch kierowników w dziale technicznym skoro był jeden wieloletni kierownik, który został zdegradowany, aby miejsce zrobić dwóm „swoim” kandydatom? Czy Pan Prezydent może ujawnić ile wynosi uposażenie dwuosobowego zarządu MPK w latach 2015-2017 a ile spółka wydatkowała na wynagrodzenie poprzedniego zarządu MPK? Czy Pan Prezydent zastanawiał się dlaczego MPK zakończyło umowę z kontrolerami biletów?

Czy dla Pana Prezydenta i dla zarządu MPK nie ważny jest fakt, że kontrola biletów ma wpływ na sprzedaż biletów a co za tym idzie ma na celu, aby wszyscy pasażerowie, spółka i mieszkańcy nie byli okradani przez gapowiczów! Tak my, mieszkańcy bowiem z naszych podatków dofinansowuje Pan Prezydent co roku MPK.

Proszę, aby Pan Prezydent odpowiedział jaką co roku kwotę przekazuje dla MPK? A może dwóch Panów kierowników i Panów Prezesów będzie teraz sprawdzało bilety pasażerom? Miały być dofinansowania z UE. Miały być nowe autobusy. Jest tylko cięcie w rozkładach jazdy. Zarząd nie ma żadnej wizji przyszłości w spółce. Budynek i zajezdnia MZK pamięta czasy PRL-u. Wstyd i hańba. Skoro wieloletni pracownik MPK stał się członkiem zarządu powinien chyba znać „receptę” na sukces MPK. Podsumowując - rozpoczął się nowy rok szkolny. Będzie więcej pasażerów. Nie mamy lepszego taboru. Nie mamy kontroli biletowej. Mamy za to dwuosobowym zarząd i coraz większą administrację w MPK. Ot taka „lepsza pseudo zmiana” - szkoda!

Mieszkaniec Radomska

 

Odpowiedź prezydenta:

Obecny Zarząd MPK Sp. z o.o. ma wizję rozwoju przedsiębiorstwa i konsekwentnie ją realizuje. Nie mogę się zgodzić z niepopartymi żadnymi faktami zarzutami dotyczącymi sytuacji w spółce przedstawionymi w liście otwartym. Autor listu nie dysponuje pełną wiedzą na opisywany temat bądź świadomie wprowadza Czytelników w błąd. Krzywdzi w ten sposób nie tylko Zarząd spółki, ale przede wszystkim jej pracowników, co przychodzi mu o tyle łatwiej, ze nie ujawnia swojego imienia i nazwiska.

O niekorzystnej sytuacji MPK, a w szczególności o problemach finansowych spowodowanych złym zarządzaniem, radomszczanie wiedzieli od lat, choćby z doniesień medialnych. Dlatego po objęciu przeze mnie funkcji prezydenta miasta, zaniepokojony sytuacją w przedsiębiorstwie, dokonałem zmian w Zarządzie spółki oraz w jej Radzie Nadzorczej.

Zmiany te wyszły spółce na dobre. Nie jest prawdą, że zwiększono zatrudnienie na stanowiskach administracyjnych. Od początku istnienia MPK Sp. z o.o. kadra kierownicza składała się z dwóch osób: kierownika działu techniczno-eksploatacyjnego i jego zastępcy. Tak jest również obecnie, mimo zwiększenia zakresu obowiązków, spowodowanego zmianą przepisów. Poprzedni kierownik nie został zdegradowany, a przeniesiony na własna prośbę na stanowisko starszego dyspozytora i zachował dotychczasowe wynagrodzenie. Natomiast uposażenia Zarządu, tak jak we wszystkich miejskich spółkach, są jawne i ogólnodostępne, można je sprawdzić chociażby w składanych oświadczeniach majątkowych.

Nie ma też konieczności, by kierownicy i prezesi sprawdzali bilety pasażerom, jak sugeruje autor listu. MPK Sp. z o.o. zakończyło współpracę z firmą zewnętrzną z Tychów w zakresie kontroli biletów, właśnie dlatego żeby zwiększyć efektywność kontroli. 1 sierpnia 2017 roku utworzono wewnętrzną komórkę kontroli biletów, w której pracują dwie osoby, wykonujące kontrole na wszystkich liniach i we wszystkie dni zgodnie z harmonogramem. Firma zewnętrzna wykonywała kontrole tylko przez 6 dni w miesiącu.

Zmiany dotyczące monitorowania biletów nie spowodowały zwiększenia kosztów, a tym samym konieczności zwiększenia kwoty przekazywanej przez miasto do MPK. Przekazywane środki finansowe są jedynie wyrównaniem kwoty za bilety ulgowe i darmowe z terenu miasta oraz gmin posiadających podpisane umowy, jako tzw. dopłatę do „wozokilometra”, którego kwota jest jedną z najniższych w kraju.

Nowy Zarząd Spółki bezzwłocznie - na podstawie przeprowadzonej analizy i weryfikacji wszystkich linii autobusowych, uwzględniając sugestie mieszkańców - dokonał optymalizacji rozkładów. W związku z tym zmniejszono ilość niektórych nieopłacalnych kursów lub dokonano czasowych korekt w rozkładach jazdy. Efektem jest m.in. wzrost liczby pasażerów. Od tego czasu rozkład utrzymywany jest na tym samym poziomie kilometrów oraz z tą samą liczbą kursów. Sporadycznie dokonywane są korekty czasowe zgodnie z sugestiami pasażerów. Likwidacja kursów może być zauważalna na terenie sąsiednich gmin, bowiem Kamieńsk i Gomunice zrezygnowały z kursów autobusów linii nr 1 w niedziele i święta.

Na korzyść zmienił się również stan taboru autobusowego. W 2016 roku wymieniono 4 autobusy, a w pierwszym półroczu tego roku - 2. Zakupione pojazdy - mimo że używane - są zdecydowanie bardziej komfortowe dla pasażerów i w dużo lepszym stanie technicznym. Czekamy także na decyzję w sprawie dofinansowania wniosku Miasta Radomska na zakup nowych niskoemisyjnych autobusów oraz wymianę infrastruktury przystankowej. Budynek i zajezdnia MPK pamiętają czasy PRL - stwierdza autor listu. Nowy Zarząd chce to zmieć i poczynił ku temu już pewne przygotowania. W ostatnim roku opracowana została pełna dokumentacja techniczna z pozwoleniem na budowę w zakresie termomodernizacji budynku biurowego MPK. Umożliwi to starania o pozyskanie na ten cel funduszy europejskich. W ostatnich miesiącach wyremontowany został wewnątrz i na zewnątrz budynek dyspozytorni - miejsce pracy dyspozytorów i odpoczynku kierowców.

Opracowana została wstępna koncepcja w postaci dokumentacji technicznej oraz kosztorysów przebudowy głównej hali napraw o powierzchni użytkowej około 1600 m2. Koszt remontu opiewa na kwotę około 10.000.000,00 zł. W ostatnich miesiącach w hali napraw zostały wymienione trzy bramy wjazdowe na bramy segmentowe otwierane do góry w celu poprawy bezpieczeństwa oraz estetyki budynku. Ponadto prowadzone są bieżące naprawy eksploatacyjne obiektów. Wielka szkoda, że przez ostatnich kilka lat, poprzedni Zarząd Spółki nie poczynił żadnych planów, ani starań, by wyremontować bądź pozyskać środki zewnętrzne na remont i modernizację zajezdni MPK.

Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc

Więcej o:
mpk radomsko list otwarty polemika zarzuty komunikacja miejska
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE