Zarząd Powiatu Radomszczańskiego z absolutorium

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego z absolutorium

Radni Ray Powiatu Radomszczańskiego podjęli uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok. Opozycja wstrzymała się od głosu.

Prognozowane dochody Powiatu Radomszczańskiego zostały wykonane w kwocie 119 mln 825 tys. zł (101,2 proc. planu ustalonego przez Radę). Są o ponad 14 mln zł wyższe niż planowano w pierwotnej wersji budżetu (105 mln 614 tys. zł).

Wydatki - zrealizowane w kwocie 117 mln 685 tys. zł (90 proc. ustalonego planu) - są wyższe od pierwotnej wersji o prawie 14 mln zł.

Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 2 mln 141 tys. zł zamiast planowanego deficytu.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 116 mln 047 tys. zł (10 1,25 proc. planu), a wydatki bieżące 107 mln 954 tys. zł (93,54 proc. planu).

Dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 3 mln 779 tys. zł (99,35 proc. planu), zaś wydatki majątkowe (inwestycje) w wysokości 9 mln 730 zł (62,85 proc. planu).

Na koniec okresu sprawozdawczego Powiat Radomszczański nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 13.863.972 zł (w tym kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu w wydatkach oświatowych - 4.000.000 zł).

Na utrzymanie i modernizację dróg powiatowych wydano w sumie 11 mln 092 tys. zł, w tym na: remonty – 2 mln 118 tys. zł, oznakowanie poziome i pionowe – 189 tys. zł, letnie i zimowe utrzymanie dróg – 1 mln 232 tys. zł. zakup materiałów brukowych do budowy chodników – 199 tys. zł.

Na inwestycje drogowe Powiat w 2019 roku przeznaczył 6 mln 957 tys. zł.

- Musimy pamiętać, że był to bardzo trudny rok dla samorządu z uwagi na reformę oświaty. Udało się jednak te trudności przezwyciężyć. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób, w tym Zarządu Powiatu, pracowników starostwa oraz dyrektorów szkół – mówił radny Janusz Czapla.

Radni zwracali uwagę nie tylko na dobrze funkcjonujące szkoły, ale również na rozwój usług świadczonych przez radomszczański szpital, pozyskiwanie środków zewnętrznych, czy utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej „Kamil”.

- Utworzenie tej placówki to była bardzo odważna i przełomowa decyzja, za którą Zarządowi Powiatu serdecznie dziękuję – podkreśla radny Arkadiusz Ciach.

Nie wszyscy jednak radni ocenili pozytywnie pracę Zarządu.

- Z treści uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika, że mamy wykonane 62 procent planu wydatkowania. W związku z tym my nie możemy zagłosować za udzieleniem Zarządowi absolutorium. Przez półtora roku pokazaliśmy, że nie jesteśmy totalną opozycją. Jesteśmy opozycją racjonalną i merytoryczną. Dlatego też nie będziemy głosować przeciw absolutorium, tylko wstrzymamy się od głosu. Biorąc pod uwagę treść uchwały RIO, chcielibyśmy dać szansę Zarządowi Powiatu, aby na przyszłość mógł się wykazać – mówił radny Szymon Zyberyng w imieniu Klubu Radnych PiS.

Za udzieleniem absolutorium zagłosowało 15 radnych, 8 wstrzymało się od głosu,

- Serdecznie dziękuję za udzielone absolutorium. Takie wykonanie budżetu w bardzo trudnym dla nas roku to była ciężka praca wielu osób, m.in. skarbnika powiatu – podkreślała starosta Beata Pokora.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański absolutorium budżet sesja rady powiatu
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE