Zaproszenie na IV Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości

Zaproszenie na IV Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości Fot. arch. redakcji

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Radomsku organizuje IV edycję Radomszczańskiego Forum Przedsiębiorczości „Dokąd zmierza gospodarka?”. Forum odbędzie się 28 września.

Organizatorzy podkreślają, że tegoroczna tematyka podejmowana w dwóch panelach będzie z zainteresowaniem przyjęta przez głównych adresatów Forum czyli przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów.

Pierwszy z paneli „Metody zarządzania sporami” w całości poświęcony będzie zagadnieniom związanym z mediacją, koncyliacją, arbitrażem i innymi alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów, w kontekście działalności Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej i Sądów Arbitrażowych, co po 1 stycznia 2021 roku umożliwiło nowe PZP.

Do udziału w dyskusji na powyższe tematy zaproszono Prezesa Prokuratorii Generalnej RP Pana Mariusza Haładyja (Patron Honorowy Forum), Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw Pana Adama Abramowicza (Patron Honorowy i Gość Specjalny Forum), Dyrektor Generalną Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej Panią Agnieszkę Durlik, przedstawiciela Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (patron Forum) oraz przedstawicieli przedsiębiorców i jst realizujących przedsięwzięcia w trybie ZP.

Drugi panel: „Inflacja, recesja i drogi wyjścia z kryzysu” będzie wielowątkowy i poprzedzony wykładem nt. inflacji, który wygłosi prof. Filip Chybalski.  

W panelu podniesione będą m.in. kwestie opisujące stan faktyczny życia społeczno-gospodarczego w Polsce, prezentujące różne form pomocy dla przedsiębiorców oraz dyskusję moderowaną Kompetencje dla/przyszłości, z udziałem przedstawicieli środowisk mających bezpośredni wpływ na kształtowanie procesu edukacji.

Miejscem organizacji RFP jest Restauracja Metalurgia, ul. Metalurgii 7 w Radomsku.

Redakcja portalu Radomsko24.pl objęła patronat medialny nad Forum

Więcej o:
riph riph radomsko regionalna izba przemysłowo handlowa radomsko forum
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE