Zapoznaj się z Raportem o stanie miasta

Zapoznaj się z Raportem o stanie miasta Fot. Klaudia Gajda

Prezydent Radomska przedstawił Radzie Miejskiej Raport o stanie Miasta Radomska za rok 2023. Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w roku poprzednim w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał Rady Miejskiej i Radomszczańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Nad opracowanym raportem zostanie przeprowadzona debata podczas sesji absolutoryjnej. W debacie może wziąć udział 15 mieszkańców, którzy złożą do przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomsku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o Stanie Miasta Radomska składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiony raport.

Raport o stanie miasta za rok 2023 został przygotowany w formie strony internetowej. Z raportem można się zapoznać W TYM MIEJSCU.

Więcej o:
radomsko urząd miasta radomsko raport raport o stanie miasta
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE