Zapłać podatek, aby uniknąć odsetek

Urząd Miasta Radomska przypomina, że terminowe regulowanie należnych podatków chroni przed naliczaniem odsetek

Urząd Miasta Radomska przypomina, że terminowe regulowanie należnych podatków chroni przed naliczaniem odsetek.
Fot. ilustracyjna: sxc.hu

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy o numerze: 82 8980 0009 2001 0037 5283 0011 (rachunek prowadzony przez ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku).

Opłaty wynikającej z wysokości podatku można dokonać m.in. w punkcie kasowym, który znajduje się w budynku urzędu - na parterze w pokoju nr 7. Jest on czynny w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godznach 7.45-15.30 a we wtorki w godzinach 8:15-16.

Zmiany w naliczaniu odsetek

Niezapłacenie podatku w terminie powoduje, że urząd będzie naliczał odsetki za zwłokę. Wysokość tych odsetek jest regulowana ogólnopolskimi przepisami. Rozporządzenie Ministra Finansów a także przepisy ustawy Ordynacja podatkowa mówią o zmianie wysokości kosztów upomnienia za zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz kwocie do której nie naliczane są odsetki za zwłokę.

Z paragrafu nr 1 tego rozporządzenia wynika, że koszty upomnienia wynoszą czterokrotną wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej. W związku z uchwałą nr 4/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 17 stycznia 2014r. uległa zmianie tej opłaty. W załączniku nr 2 tejże uchwały jest napisane, że od 1 lutego powyższa opłata wynosi 2,90 zł.

Począwszy od dnia 1 lutego 2014 r. koszty upomnienia obligatoryjnie wynoszą więc 11,60 zł (2,90 zł x 4).

Nie zawsze jednak odsetki będą naliczane, ponieważ zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej odsetek za zwłokę nie nalicza się jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.

W tym przypadku ta trzykrotność wynosi 8,70 zł (2,90 x 3).

Więcej o:
podatek odsetki pieniądze rachunek bankowy opłata
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE