Zaniedbania w szpitalu przyczyną śmierci dziecka?

Szczegółowa kontrola Szpitala Powiatowego w Radomsku wykaże, czy w placówce doszło do zaniedbań, które mogły przyczynić się do śmierci 5-miesięcznej Liwii...

Szczegółowa kontrola Szpitala Powiatowego w Radomsku wykaże, czy w placówce doszło do zaniedbań, które mogły przyczynić się do śmierci 5-miesięcznej Liwii. Do tragedii doszło 2 marca 2013 roku. Dziecko leczone było w placówkach w Radomsku, Łodzi i Zabrzu.

Na wniosek Ministerstwa Zdrowia i radomszczańskiego starostwa w Szpitalu Powiatowym w Radomsku zostanie przeprowadzona kompleksowa kontrola

 

Zdaniem rodziców dziecka, lekarze z Radomska nie rozpoznali w porę sepsy oraz zapalenia mięśnia sercowego, dlatego kilka miesięcy później dziewczynka zmarła w szpitalu w Zabrzu. Prokuratura umorzyła postępowanie w tej sprawie. Decyzją sądu zostało ono wznowione. Dodatkowo rodzice Liwii złożyli skargę do Ministerstwa Zdrowia.

- W związku ze skargą przekazaną przez Ministerstwo Zdrowia, Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg, w części dotyczącej zastrzeżeń do funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Radomsku zobowiązałem dyrektora Szpitala Powiatowego w Radomsku do przeprowadzeniu szczegółowego postępowania wyjaśniającego zdarzenie będące przedmiotem skargi - wyjaśnia starosta Robert Zakrzewski, podkreślając jednocześnie, iż w tym zakresie zostanie również przeprowadzona kontrola przez audytora wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Radomsku.

Sprawę śmierci kilkumiesięcznej Liwii podczas ubiegłotygodniowej (27 lutego) sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego podniósł również radny Wojciech Ślusarczyk, który zauważył, iż czyni to na wniosek rodziców zmarłej dziewczynki.

 

„Kilka dni temu zwrócono się do mnie z prośbą o zaprezentowanie na forum rady powiatu zagadnień wynikających ze skargi, jaką złożono 3 lutego br. w Ministerstwie Zdrowia. Dotyczy ona tragicznego zdarzenia. Chodzi o śmierć 2 marca 2013 roku dziecka zamieszkałego w Radomsku. Jego rodzice stawiają bardzo poważne zarzuty m.in. personelowi radomszczańskiego szpitala. Dotyczą one braku profesjonalizmu, zaniedbań, wadliwych procedur, zaniechań działania, podstawowych braków w wyposażeniu i zaopatrzeniu”

czytamy w interpelacji radnego Wojciecha Ślusarczyka, skierowanej do starosty Roberta Zakrzewskiego.

Dokument ów zawiera również szereg pytań. Radny pyta starostę m.in. o to, czy prawdą jest, że na oddziale pediatrycznym brakuje podstawowych leków.

- Z informacji uzyskanych od dyrekcji szpitala wynika, że jest to pierwsza tak poważna skarga na działalność Szpitala Powiatowego w Radomsku, skierowana do Ministerstwa Zdrowia. Dyrekcja placówki stanowczo zaprzecza informacjom o brakach na oddziałach podstawowych leków czy wyposażenia. Informacje o dostępności tych artykułów będą również weryfikowane przez audytora wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Radomsku w trakcie zleconej przeze mnie kontroli - zapewnia starosta Robert Zakrzewski.

 

Sprawą śmierci 5-miesięcznej dziewczynki zajmą się również Rzecznik Praw Pacjenta oraz Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.

 

 

autor: Monika Bednarczyk-Bojdo

 

Artykuł pochodzi z bezpłatnego tygodnika "Między Stronami", który jest dostępny m.in. w sklepach OSM i Zorza. Elektroniczną wersję tygodnika można pobrać ze strony www.miedzystronami.com.

Więcej o:
między stronami szpital śmierc dziecko kontrola
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE