Zamiast samochodów hybrydowych – fotowoltaika na budynku Starostwa. Rada Powiatu Radomszczańskiego przyjęła zmiany w budżecie

Zamiast samochodów hybrydowych – fotowoltaika na budynku Starostwa. Rada Powiatu Radomszczańskiego przyjęła zmiany w budżecie Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Mimo planowanej wcześniej przerwy wakacyjnej, Rada Powiatu Radomszczańskiego zebrała się 7 lipca na nadzwyczajnej sesji, zwołanej w trybie zdalnym. Powodem była konieczność wprowadzenia pilnych zmian do budżetu powiatu, związanych głównie z planowanymi inwestycjami.

Mimo planowanej wcześniej przerwy wakacyjnej, Rada Powiatu Radomszczańskiego zebrała się 7 lipca na nadzwyczajnej sesji, zwołanej w trybie zdalnym. Powodem była konieczność wprowadzenia pilnych zmian do budżetu powiatu, związanych głównie z planowanymi inwestycjami.

Radni uchwalili siedem zmian w budżecie powiatu na rok 2022 oraz związane z tym korekty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2022-2029.

W związku z pozyskaniem darowizny JYSK na remont posadzki w sali squash Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 10 000 zł oraz przesunięto w ramach planu wydatków kwoty 14 000 zł z rezerwy ogólnej.

W związku z wyższym niż planowano kosztem przebudowy drogi powiatowej nr 3947E ul. Krasickiego w Radomsku wprowadzone zostały zmiany w obrębie planu limitów związane inwestycji. Po poszerzeniu zakresu robót i rozstrzygnięciu przetargu ogólna wartość zadania wyniesie 7 249.016 zł, w tym: w 2022 r. - 2 277.561 zł, w 2023 r. - 4 971.454 zł.

23 000 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu hydraulicznego rozpieracza kolumnowego przez KP PSP w Radomsku.

Zdecydowano także (w związku z decyzją Urzędu Marsz. w Łodzi) o przesunięciu środków przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektów „ZSE wspiera uczniów" (zakup drukarki cyfrowej 12 500 zł) i „Wsparcie uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku" (zakup wyposażenia do pracowni samochodowej i geodezyjnej - 40 000 zł) oraz zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5 342 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

Uchwalono również, że związku z długimi terminami oczekiwania na dostawę, z planu tegorocznych wydatków zdjęty zostanie zakup dwóch samochodów niskoemisyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego. Zarezerwowane na ten cel fundusze przeznaczone mają być na wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku starostwa.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański starostwo radomsko rada powiatu radomszczańskiego sesja nadzwyczajna zmiany w budżecie
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE