Zakaz korzystania z telefonów i wi-fi w szkołach w Radomsku? Do Urzędu Miasta wpłynęła petycja

Zakaz korzystania z telefonów i wi-fi w szkołach w Radomsku? Do Urzędu Miasta wpłynęła petycja Fot. pixabay.com

Do Urzędu Miasta w Radomsku wpłynęła petycja. Jej autor domaga się wprowadzenia w niektórych placówkach na terenie miasta zakazu korzystania z sieci wi-fi. Ponadto wnioskuje o wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkół podstawowych i średnich. Chce, by złamanie zakazu wiązało się z nałożeniem kary grzywny.

Autorem petycji jest mieszkaniec miejscowości Perła. Pismo wpłynęło do Rady Miejskiej w Radomsku. W środę, 14 września 2022 r. było rozpatrywane przez radnych z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Autor petycji wnosi o wdrożenie w formie uchwały Rady Miejskiej w Radomsku całkowitego zakazu funkcjonowania na obszarach domów dziecka, żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich, szpitali i domów pomocy społecznej w Radomsku - lub przynajmniej w niektórych z tych miejsc - sieci Wi-Fi, co może być realizowane poprzez np. kompletne wyłączenie w routerach znajdujących się na terenach placówek opcji Wi-Fi i przejście w całości na połączenia internetowe drogą kablową (Ethernet) w placówkach. Dobrze by było, jakby zakaz ten obowiązywał pod groźbą kary grzywny - ustalonej przez Radę Miejską w Radomsku (np. w wysokości 100 zł za każdy dzień stosowania przez placówkę Wi-Fi) - dla placówki, która nie przestrzega zakazu stosowania Wi-Fi na terenie placówki.

Wnosi również o wprowadzenie w formie uchwały Rady Miejskiej w Radomsku całkowitego zakazu korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie szkół podstawowych i szkół średnich w Radomsku. Niniejszy zakaz nie obowiązywałby jednak w sytuacji, gdy skorzystanie z telefonu komórkowego bądź innego urządzenia elektronicznego jest niezbędne do wezwania służb ratunkowych lub mundurowych albo kontaktu z rodzicem lub opiekunem prawnym w sytuacji, gdy jest to konieczne do realizacji obowiązków szkolnych jak np. usprawiedliwienie nieobecności lub zwolnienie z zajęć szkolnych. Przestrzegania tego zakazu pilnowaliby nauczyciele szkolni.

Autor petycji na 16 stronach formatu A4 argumentuje swój wniosek. Powołuje się na badania, z których – co podkreśla, jasno wynika, że tzw. „sztuczne promieniowanie mikrofalowe” ma tragiczne skutki dla zdrowia i życia. Przyczynia się m.in. do powstawania chorób nowotworowych.

Radni zasiadający w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomsku, którzy zapoznali się z dokumentem, stwierdzili, że nie są kompetentni do wprowadzania tego typu zakazów. Jeśli chodzi o szkoły, to decyzje dotyczące korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów regulują statuty placówek.

- Wiemy, że korzystanie z telefonów, czy Internetu jest niezdrowe, ale równie niezdrowe są konserwanty w żywności, czy tysiące innych rzeczy. Musimy się z tym pogodzić – powiedział radny Andrzej Kucharski.

Radni podjęli decyzję, by skierować petycję, do właściwego organu, czyli Sejmu RP.

Więcej o:
radomsko urząd miasta radomsko petycja wifi telefon komórkowy zakaz
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE