Zagłosuj na harcerzy z Radomska

Zagłosuj na harcerzy z Radomska

Instruktorzy z Hufca Radomsko, phm Karolina Jaworska i pwd. Norbert Czarny biorą udział w pierwszej edycji Plebiscytu Instruktorskiego Chorągwi Łódzkiej „KAMYKI 2018”.

- W roku 2018 – dla wszystkich harcerzy, instruktorów i Polaków tak szczególnym,  chcielibyśmy zapoczątkować cykliczny konkurs mający na celu wyróżnić instruktorów harcerskich cechujących się postawą godną wyróżnienia i docenienia na forum chorągwi. W tej edycji chcielibyśmy postawić na główny cel naszej harcerskiej działalności, czyli na wychowanie. Każda z kategorii poszukuje instruktora podejmującego działania wyjątkowo wartościowe z wychowawczego punktu widzenia. Każda kategoria wskazuje jednak na inny charakter działań z młodzieżą – od podejmowania ciekawych akcji o charakterze edukacji patriotycznej do działalności kwatermistrzowskiej i wychowywania ekonomicznego – czytamy o plebiscycie na stronie Chorągwi Łódzkiej.

Karolina Jaworska nominowana jest w kategorii „Krąg rady” – Mentor. Instruktor pracujący z kadrą, budujący wspólnoty instruktorskie na poziomie szczepu, hufca lub chorągwi.

Druhna Karolina podejmuje zadania instruktorskie w różnych zespołach Hufca Radomsko, dzięki czemu jej działania wywierają wpływ na wielu harcerzy i instruktorów z różnych środowisk. Pracuje z kadrą pełniąc funkcje: komendantki VII Szczepu „Dębowi”, szefowej Zespołu Programowego i Zespołu Kształceniowego. Dzięki zaangażowaniu w działania i aktywności jest wzorem dla młodych instruktorów, którzy często zwracają się do niej podczas realizacji swoich prób przewodnikowskich. W pracy z kadrą przykłada szczególną uwagę do wykorzystywania metody harcerskiej oraz do indywidualnego rozwoju harcerzy, których pracę nadzoruje.

Na Karolinę można głosować w tym miejscu.

Norbert Czarny nominowany jest w kategorii „Narodziny dzielności” – Wolontariusz. Instruktor, na którym zawsze można polegać, pomocna dłoń, promujący idee wolontariatu i udzielający się na rzecz innych. 

Harcerz, drużynowy, instruktor, aktywista, poseł, niestrudzony działacz i społecznik. Druh Norbert wiele czasu i energii poświęca na prace na rzecz innych oraz na zarażanie swoim entuzjazmem coraz większe grono harcerzy i instruktorów. Ma na koncie takie przedsięwzięcia jak: zorganizowanie zbiórki starych telefonów, z których dochód został przeznaczony na operację małego chłopca; koordynację akcji „Nakręca nas Franek” podczas której zebrano 2 tony plastiku z nakrętek również na operację, tym razem małego Franka; zaangażował harcerzy w akcję „Płomień dla bohaterów”, podczas której zapalali oni znicze na miejscach pochówku radomszczańskich Szaro-Szeregowców. Organizuje on również razem z harcerzami spotkania wigilijne z Kombatantami, współpracę z drużyną Nieprzetartego Szlaku oraz Radomszczańskie Dni Autyzmu. W jego instruktorskiej pracy harcerska służba zajmuje szczególne miejsce i jest ważnym narzędziem wychowawczym.

Na Norberta głosować można tutaj.

Głosowanie trwa do 21 września.

Więcej o:
zhp zhp radomsko hufiec radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE