Zabierz EKUZ na wakacje

Zabierz EKUZ na wakacje Fot. NFZ

Liczba osób, które zgłaszają się po EKUZ na salę obsługi klientów ŁOW NFZ w Łodzi i na sale w delegaturach rośnie z każdym dniem. To już niemal 200 osób w Łodzi każdego dnia. Przed wakacjami warto wcześniej załatwić kartę EKUZ, jeśli dotychczasowa straciła ważność. Jeśli na wakacje w UE pojedziemy bez EKUZ, w razie choroby czy nieszczęśliwego wypadku świadczeniodawca ma prawo wystawić rachunek za leczenie, według stawek obowiązujących prywatnych pacjentów, rachunek może być słony.

Co to jest EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest unijnym dokumentem, który potwierdza prawo do świadczeń medycznych. EKUZ jest honorowana w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz EFTA (Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii)*. W razie nagłej choroby lub wypadku EKUZ uprawnia do skorzystania z pomocy lekarza lub leczenia w szpitalu za granicą.

Z EKUZ można skorzystać z pomocy medycznej na identycznych prawach, które obowiązują osoby ubezpieczone w państwie, w którym spędzamy wakacje.

WAŻNE!

Zakres finansowanych w ramach EKUZ rodzajów pomocy lekarskiej może różnić się w poszczególnych państwach.

Pamiętaj! Dzięki karcie EKUZ masz prawo do leczenia:

- niezbędnego i nieplanowanego
- w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa
- na takich samych zasadach, jak obywatele danego państwa.

Jeśli w danym państwie pacjent pokrywa część kosztów za wizytę u lekarza, to także dla Ciebie będzie ona częściowo odpłatna. W Portugalii jeśli trafimy do szpitala zapłacimy ok. 25 euro za noc (kwota może się różnić w zależności od szpitala, leczenie w stanach nagłych ok. 15–20 euro; we Włoszech za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu – zapłacimy do 36,15 euro za wizytę; jeśli trafimy do SOR w Czechach zapłacimy 90 koron.

Kto może wyrobić EKUZ i jak to zrobić?

EKUZ przysługuje każdej osobie, która jest ubezpieczona w Polsce. Mogą otrzymać ją też niektóre osoby nieubezpieczone, które mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieci do 18 lat, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka).

Wniosek o wydanie EKUZ możesz złożyć:

• osobiście w oddziale ŁOW NFZ w Łodzi przy Targowej 35 lub delegaturze NFZ w Sieradzu, Skierniewicach i Piotrkowie Trybunalskim

• przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP

• przez Internetowe Konto Pacjenta

• pocztą tradycyjną – na adres oddziału lub delegatury NFZ

• pocztą elektroniczną, jednak wyłącznie w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ.

Jeśli złożysz wniosek w placówce NFZ, Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego otrzymasz od ręki.

WARTO WIEDZIEĆ

W 2021 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wydał ponad 1,7 mln kart EKUZ.

EKUZ przez IKP? To prostsze niż myślisz.

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP), informację o karcie EKUZ znajdziesz w zakładce „Moje konto”, poniżej informacji o Twoim ubezpieczeniu zdrowotnym. Następnie wybierz przycisk „Złóż wniosek”.

Jak długo EKUZ jest ważna i ile kosztuje?

Osobom zatrudnionym albo prowadzącym działalność gospodarczą Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest wydawana na 3 lata.
Dzieci i młodzież, którym przysługuje EKUZ, otrzymają kartę ważną do ukończenia 18. roku życia.
EKUZ dla emerytów, którzy ukończyli 60 lat – w przypadku kobiet lub 65 lat – w przypadku mężczyzn, będzie ważna aż 20 lat.

WAŻNE!

Wydanie Europejskiej Kar­ty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bezpłatne.

Masz pytania? Zadzwoń. Chętnie pomożemy

Skontaktuj się z infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590. Infolinia działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Połączenie jest bezpłatne.

* Z bezpłatnego leczenia na EKUZ w Islandii, Norwegii, Liechtensteinie, Szwajcarii, Danii możesz skorzystać tylko, jeżeli jesteś:

obywatelem państwa członkowskiego UE
bezpaństwowcem lub uchodźcą mieszkającym i podlegającym ustawodawstwu państwa członkowskiego UE, lub członkiem ich rodziny.

Informacja: NFZ

Więcej o:
Zabierz EKUZ na wakacje
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE