Z nowym rokiem czas na staż

Z nowym rokiem czas na staż

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu. Dokumenty można składać od 27 stycznia 2020 roku.

Termin składania kompletu dokumentów nie jest długi. Upływa bowiem już 31 stycznia 2020 roku.  Jak informuje Marta Michalczyk z radomszczańskiego pośredniaka planowane staże realizowane będą w ramach środków Funduszu Pracy.

Konkretnie:
1. W ramach programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – dla osób do 29 roku życia (które nie ukończyły jeszcze 30 lat)
2.  W ramach programu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (V)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - dla osób, które ukończyły 30 lat i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach – tj. do wykształcenia średniego obejmującego liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa. Poziom uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie, osoby długotrwale bezrobotne- osoby, które nie były zatrudnione, nie prowadziły działalności gospodarczej, nie wykonywały innej pracy zarobkowej oraz nie studiowały w trybie stacjonarnym w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w stażu powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta, który kwalifikuje do udziału w odpowiednim programie, biorąc pod uwagę kryteria wskazane w programie, kwalifikacje, predyspozycje oraz założenia indywidualnego planu działania.

- Pracodawca lub przedsiębiorca, który chciałby zorganizować staż dla osoby bezrobotnej powinien złożyć wniosek w ogłoszonym terminie naboru. We wniosku można wskazać osobę bezrobotną, dla której ma być zorganizowany staż – informuje M. Michalczyk.

Regulamin oraz aktualne wnioski dostępne są na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w dokumentach do pobrania, w zakładce Dla Pracodawców i przedsiębiorców oraz w siedzibie Urzędu (ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko – Referat Instrumentów Rynku Pracy, pokój 25).

Szczegółowe informacje można również uzyskać dzwoniąc pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58 wew. 12.

Więcej o:
pup pup radomsko staż radosmko staż pup radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE