Radomsko, Łódzkie 20.8o Poniedziałek, 20 Maja 2019
ważne informacje
Autopromocja redakcja

XV Wojewódzki Konkurs Poezji Węgierskiej w MDK

Kultura i rozrywka
Beata Januszewska

W Miejskim Domu Kultury w Radomsku 5 marca odbył się Wojewódzki Konkurs Poezji Węgierskiej.

To już XV edycja, którą zorganizowało Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Węgierskiej wraz z Działem Edukacji Kulturalnej MDK. Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ale nie tylko, również do Uniwersytetów III Wieku, Stowarzyszeń  oraz  Ośrodków Kultury mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego. Zaprezentowany repertuar obejmował jeden utwór dowolnie wybranego poety węgierskiego.

Komisja przy ocenie brała pod uwagę m.in.: dobór repertuaru (uwzględniając wartości literackie tekstów oraz ich dostosowanie do wieku i możliwości recytatora), interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Udział w konkursie wzięło 14 osób.

Nagrody ufundowało miasto Radomsko. Jury wyłoniło 3 pierwsze miejsca, 3 wyróżnienia oraz nagrodę specjalną.

Wyniki konkursu:
I miejsce – Wiktoria Kwarta z Młodzieżowej Grupy Teatralnej „Rekwizytornia Teatr",
II miejsce – Anna Stolarczyk z Młodzieżowej Grupy Teatralnej „Rekwizytornia Teatr",
III miejsce – Mateusz Włudara z Młodzieżowej Grupy Teatralnej „Rekwizytornia Teatr".

Wyróżnienia:
- Kinga Mruklik z PSP nr 7 w Radomsku,
- Sandra Tokarska z Gimnazjum w Lgocie Wielkiej,
- Julia Marynowska z I LO w Łasku.

Nagroda specjalna przyznana została Kindze Mruklik.

Celem konkursu było poznawanie i popularyzacja dorobku poetów węgierskich, kształtowanie wrażliwości na piękno języka oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich.

komentarze