„Wzrastajcie z nami, a nie obok nas” Dni Autyzmu

„Wzrastajcie z nami, a nie obok nas” Dni Autyzmu

W tym tygodniu, od 4 do 6 kwietnia w Radomsku odbędą się VII Dni Autyzmu, organizowane pod hasłem „Wzrastajcie z nami, a nie obok nas”. W naszym społeczeństwie wiedza na temat objawów i problemów związanych z autyzmem wciąż jeszcze jest zbyt mała. Dowiedz się więcej na temat tego zaburzenia i jego objawów.

Czym jest autyzm?

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat życia, jako rezultat zaburzenia neurologicznego, które oddziałuje na funkcje pracy mózgu.

Autyzm i jego pochodne, jak podaje statystyka, występują raz na 500 osób i występuje cztery razy częściej u chłopców niż dziewczynek. Dochody, stopa życiowa, czy wykształcenie rodziny nie mają żadnego wpływu na występowanie autyzmu.

Autyzm ma wpływ na rozwój mózgu w sferach rozumowania, kontaktów socjalnych i porozumiewania się. Dzieci i dorośli z autyzmem najczęściej mają kłopoty z komunikacją w grupie i wspólnych czynnościach. Zaburzenia utrudniają im porozumienie z innymi i stosunek do świata zewnętrznego.

Osoby z autyzmem  mogą wykonywać te same ruchy ciała (np. machanie ręką, kołysanie się), nietypowe reakcje wobec ludzi lub przywiązanie do przedmiotów, czy sprzeciwianie się jakimkolwiek zmianom w rutynie. W niektórych przypadkach może występować agresja lub autoagresja (np. samookaleczanie się.)

Autyzm jest trzecim najczęściej spotykanym zaburzeniem rozwojowym - częstszym niż zespół Downa. Jednak większość społeczeństwa, w tym wielu pracowników służby zdrowia, świata nauki, nadal nie rozumie, jak autyzm oddziałuje na osoby chore i jaki jest najlepszy sposób pracy z osobami cierpiącymi na autyzm.

Objawy autyzmu

Bardzo często powtarzające się schematy zabaw oraz aktywności u dzieci z autyzmem definiowane są jako zachowania rytualistyczne. W zachowaniach tych można zauważyć bardzo ograniczone i sztywne wzorce zabawy, w których brakuje różnorodności i wyobraźni. Dzieci z autyzmem bardzo często bawią się klockami lub samochodzikami układając je równych rzędach, być może według wielkości lub koloru. Mogą też kolekcjonować pewne przedmioty, takie jak zabawki, kamienie, pudełka lub ołówki i nie rozstają się z nimi przez chwilę. Jakakolwiek próba zabrania tych ulubionych przedmiotów, bądź zburzenia porządku lub kolejności ustawianych zabawek, często spotka się z poważnym atakiem złości.

Wymaganie niezmienności u dzieci z autyzmem może objawiać się w oporze dziecka na zmiany w jego środowisku (np. ustawieniu mebli w domu). Bardzo często nawet mała zmiana prowadzi do ataku złości dziecka bądź do próby przywrócenia poprzedniego stanu. Dzieci z autyzmem są w stanie zauważyć, nawet niewielkie zmiany (np. brak obrazka czy zmienione położenie jakiegoś małego przedmiotu). Niezmienność objawia się także w codziennych rutynach takich jak trasy spacerów, czy rodzaje sklepów do których chodzą. A każda nieoczekiwana zmiana (np. zmiana stałej trasy do szkoły z powodu robót drogowych) wywołuje silny niepokój.

Bardzo często  u dzieci z autyzmem mogą rozwinąć się pewne rytualistyczne przywiązanie do liczb, liter, kształtów geometrycznych, kolorów etc. Spędzają one wtedy wiele godzin na liczeniu czy też na uczeniu się na pamięć rozkładów jazdy pociągów, linii autobusowych, marek samochodów itp.

Codzienne rytuały uwidaczniają się w rozmaitych zachowaniach. Często dzieci z autyzmem ograniczają się do jedzenia określonych potraw (o określonym kolorze czy konsystencji), używają określonych naczyń do jedzenia, ograniczają się do noszenia tylko pewnych ubrań, dotykają określonych przedmiotów (np. przechodząc przez klatkę, dotykają poręczy zawsze w ten sam sposób) lub wielokrotnie zadają te same pytania, na które musi paść zawsze taka sama odpowiedź. Kompulsje te są najczęściej bardzo silne i utrudniają funkcjonowanie dziecku i jego rodzinie.

Program wydarzenia TUTAJ.

Więcej o:
dni autyzmu radomsko 2019 wzrastajcie z nami nie obok nas 2019
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE