Wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Miasta Radomska

Wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Miasta Radomska Fot. Klaudia Gajda

Podczas dyskusji nad podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska powrócił temat remontu i małej rewitalizacji ulicy Reymonta.

Radni debatowali nad uchwałą dotyczącą wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska. Obszar ten podzielony został na następujące podobszary:
- podobszar Kopiec o powierzchni 95,04 ha
- podobszar Młodzowy o powierzchni 138,46 ha
- podobszar Centrum o powierzchni 89,29 ha

Te podobszary wyznaczono na podstawie przeprowadzonych analiz zróżnicowania wewnątrzmiejskiego m.in. negatywnych zjawisk społecznych oraz pozaspołecznych, a także istotnością dla procesów rozwoju lokalnego, zdefiniowanych w lokalnych dokumentach strategicznych Miasta Radomska.

- W dokumentach jakie mamy pojawia się słowo rewitalizacja, i tutaj przed oczami staje mi rewitalizacja ulicy Reymonta w wykonaniu pana prezydenta Jarosława Ferenca, nie chciałbym by ta rewitalizacja wyglądała podobnie. Dlaczego pan nie złożył wniosku o dofinansowanie kiedy można było to zrobić i w pełni przeprowadzić rewitalizacji. Oby Pan w tym przypadku nie zaspał – mówił radny Rafał Dębski.

Radny Łukasz Więcek, także powrócił do tematu rewitalizacji ulicy Reymonta, według jego opinii nietrafionej i wykonanej źle.

– Jesteśmy miastem, które nie otrzymało dofinansowania do rewitalizacji, zrobiliśmy to za własne pieniądze i wyszło to źle –mówił Łukasz Więcek.

Prezydent Jarosław Ferenc tłumaczył, że miasto nie zdążyło złożyć wniosku o dofinansowanie do rewitalizacji Centrum miasta,dlatego, że wcześniej, nim to on został prezydentem – źle przygotowano diagnozę, która była potrzebna do składania wniosku.

W obronie rewitalizacji ulicy Reymonta stanął przewodniczący miejskiej rady Tadeusz Kubak.

– Patrząc na zieleń na Reymonta, widać, że się odrodzi, już można zauważyć, że wszystkie drzewa się przyjęły. To ścisłe centrum miasta zyska inny widok, przyjemny dla oka, widać jak zmieniają się elewacje kamienic – mówił

Radni zagłosowali za przyjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska.

Więcej o:
sesja rada miejska w Radomsku sesja Radomsko trwa sesja Radomsko Radni rady Miejskiej w Radomsku
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE