Wyniki Konkurs Recytatorskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki ph. „Zło dobrem zwyciężaj”

Wyniki Konkurs Recytatorskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki ph. „Zło dobrem zwyciężaj”

19 października, w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku odbył się XXV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. ks. Jerzego Popiełuszki ph. „Zło dobrem zwyciężaj”.

Konkurs zorganizowany został przy wsparciu Miasta Radomska i Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. Skierowany był do recytatorów, którzy ukończyli 15 lat. Jego celem było m.in. rozpowszechnianie ideałów życia ks. Jerzego Popiełuszki, przybliżenie tematyki sakralnej i patriotycznej w literaturze, kształtowanie wrażliwości na piękno języka, doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich.

W dniu 19 października 2019 r., Komisja w składzie:
1. Barbara Chutkiewicz – przewodnicząca
2. Andrzej Kucharski
3. Justyna Szalińska

postanowiła przyznać nagrody w następujących kategoriach:

w Turnieju Poezji Śpiewanej (4 wykonawców)

I miejsce – Alicji Soczyńskiej z II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, przygotowanej przez Panią Marzannę Lempart
II miejsce – Jakubowi Rusajczykowi z Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku, przygotowanemu przez Panią Joannę Osipowicz
III miejsce – Barbarze Moroń z II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, przygotowanej Przez Panią Mariolę Rudecką

Wyróżnienie otrzymała
– Elżbiety Żabińskiej z Częstochowy za wytrwałe uczestnictwo w konkursie, autentyczność i szczerość wypowiedzi

w Turnieju „Wywiedzione ze słowa” (5 wykonawców)

I miejsce – Adrianowi Półtorakowi z Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowanemu przez
Panią Agatę Andrzejewską
II miejsca – nie przyznała
III miejsce – Natalii Wężyk z II Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim,
przygotowanej przez Panią Edytę Cieślak

Wyróżnienia otrzymały:
– Kinga Mruklik z I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, przygotowana przez Panią Aleksandrę Kędrę
– Marlena Barańska z II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, przygotowana przez Panią Marzannę Lempart
– Karolina Tazbir z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach,
przygotowana przez Panią Jolantę Bąkowicz

w Turnieju „Teatr Jednego Aktora” (2 wykonawców)

I miejsca – Komisja nie przyznała
II miejsce – Mateuszowi Włudarze z Młodzieżowej Grupy Teatralnej „Rekwizytornia Teatr”
z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, przygotowanemu przez Panią Anitę Pawlak Zygmę
III miejsce – Annie Stolarczyk z II Liceum Ogólnokształcącego

w Turnieju Recytatorskim (19 recytatorów)

I miejsce ex aequo – Alicji Soczyńskiej z II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku i Sceny Poezji z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, przygotowanej przez Panią Małgorzatę Wesołowską i Karolinie Świąder z Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, przygotowanej przez Panią Agatę Andrzejewską
II miejsce ex aequo – Nikoli Bus z I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku i Sceny Poezji z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, przygotowanej przez Panią Małgorzatę
Wesołowską i Jagodzie Kmicie z Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, przygotowanej przez Panią Agatę Andrzejewską
III miejsce – Karolinie Góreckiej z III Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, przygotowanej przez Panią Anetę Owczarek

Wyróżnienia otrzymały:
– Milena Nowakowska z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku i Sceny Poezji
z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, przygotowana przez Panią Małgorzatę Wesołowską
– Martyna Plutecka z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku, przygotowana przez Panią Elżbietę Zatoń
– Agata Morawska z Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, przygotowana przez Panią Agatę Andrzejewską

Więcej o:
konkurs mdk mdk radomsko konkurs poetycki mdk
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE