Wyłoniono wykonawcę ogrodów wertykalnych w Radomsku

Wyłoniono wykonawcę ogrodów wertykalnych w Radomsku

Rozstrzygnięto przetarg na wyłonienie wykonawcy ogrodów wertykalnych, które mają powstać przy ul. Reymonta w Radomsku.

Na przetarg wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejsza okazała się oferta złożona przez przedsiębiorstwo „Fiba” ze Stobiecka Szlacheckiego. Za wykonanie inwestycji firma zaproponowała kwotę 834 450,51 zł brutto. Druga ze złożonych ofert opiewała na kwotę 1 211 175,00 zł brutto.

Ogrodem wertykalnym nazywamy pionową instalację roślinną, którą można zastosować na powierzchni o dowolnej wielkości, kształcie oraz w dowolnym miejscu (wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz).

W Radomsku ogrody wertykalne mają zostać utworzone przy ul. Reymonta 8 i 9 (ściany kamienic na zdjęciu).

Zakres uwzględnionych w przetargu prac, które będą realizowane w Radomsku obejmuje:

- wykonanie wzmocnienia powierzchni ścian kamienicy,

- impregnację ściany metodą natryskową przy użyciu bezbarwnego rozpuszczalnikowego impregnatu hydrofobizującego,

- wykonanie podkonstrukcji stalowej ocynkowanej,

- wykonanie modułów systemu filcowego – kieszeniowego,

- wykonanie systemu nawadniania i połączenie systemu do wykonanego przyłącza wodociągowego,

- wykonanie systemu odprowadzającego nadmiar wody i połączenie systemu do wykonanego przyłącza kanalizacji,

- wykonanie szafki starowania zasilanej z istniejącego przyłącza wyposażonej zgodnie z dokumentacja projektową,

- wykonanie nasadzeń zieleni zgodnie z dokumentacją projektową.

- odtworzenie istniejących nawierzchni chodnika, które zostaną rozebrane w celu wykonania połączenia z istniejącymi przyłączami sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Szczegółowe projekty inwestycji znajdują się w załącznikach poniżej.

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Więcej o:
radomsko ogrody wertykalne przetarg wykonawca inwestycja ulica reymonta urząd miasta radomsko

Załączniki

projekt-budowlany-reymonta-8.pdf

projekt-budowlany-reymonta-9.pdf

Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE