Wydawanie żywności i warsztaty dietetyczno - kulinarne

Wydawanie żywności i warsztaty dietetyczno - kulinarne Fot. MOPS w Radomsku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 odbywać się będzie w magazynie przy ulicy Reymonta 56, od 7 do 13 października.

Pomoc kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie i rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej - określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej 1 320 zł dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie.

Wydawanie żywności odbędzie się przy ul. Reymonta 56, w dniach 7.10.2022–13.10.2022, w godzinach; 8.00–13.00.

WAŻNA INFORMACJA

7 października odbędą się warsztaty dietetyczno-kulinarne dla osób pobierających żywność w ramach programu POPŻ, składające się z części teoretycznej na temat zdrowego odżywiania i części warsztatowej czyli wspólnego przyrządzania potraw i poczęstunku oraz innych niespodzianek.

Warsztaty odbędą się, w sali Klubu Integracji Społecznej ul. Reymonta 58, w godzinach: 8.00-10.00, 10.00-12.00, 12.00-14.00.

Więcej o:
mops mops radomsko żwyność
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE