Wybrano nowych naczelników wydziałów w Urzędzie Miasta

Nowi naczelnicy rozpoczną swoją pracę w maju.

29 kwietnia rozstrzygnięto konkursy na kolejnych naczelników w Urzędzie Miasta. 

źródło: archiwum

Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami będzie kierować od 5 maja Marzanna Proszowska. Do konkursu zgłosiły się 2 osoby, jednak tylko jedna spełniała wymogi formalne.

- Pani Marzanna Proszowska spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się bardzo dobrą znajomością ustaw:  prawo ochrony środowiska, o odpadach, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych i prawo wodne. Posiada  wiedzę niezbędną do pracy na w/w stanowisku. Ponadto jej cechy osobowościowe  predysponują ją do wykonywania zadań na tym stanowisku – można przeczytać w uzasadnieniu wyboru.

Naczelnikiem wydziału Bezpieczeństwa i Porządku został Jacek Paul – emerytowany oficer policji, obecnie pracujący jako pedagog szkolny. Swoją funkcję zacznie sprawować od 10 maja. Paul okazał się najlepszym kandydatem pośród 4 osób, które chciały zająć to stanowisko.

- Pan Jacek Paul spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazał się bardzo dobrą znajomością ustaw:  o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o zarządzaniu kryzysowym, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o bezpieczeństwie imprez masowych oraz  kodeksu postępowania administracyjnego. Posiada wiedzę niezbędną do pracy na wyżej wymienionym stanowisku. Ponadto jego cechy osobowościowe predysponują go do wykonywania zadań na tym stanowisku  - czytamy w uzasadnieniu dostępnym na BIP-ie.

Więcej o:
um radomsko urząd miasta naczelnik
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE