Wybory ze szczególnymi środkami bezpieczeństwa

Wybory ze szczególnymi środkami bezpieczeństwa

28 czerwca obędzie się pierwsza tura wyborów prezydenta RP. Wiadomo, że te wybory będą inne niż poprzednie, bo będą przeprowadzone z zachowaniem szczególnych środków ostrożności z związku z pandemią koronawirusa.

Członkowie obwodowej komisji wyborczej wyposażeni będą w jednorazowe rękawice ochronne w płyn do dezynfekcji rąk (3 ml tego płynu na jednorazową dezynfekcję), w maseczki medyczne i przyłbice. Jeżeli członek obwodowej komisji wyborczej nie obsługuje wyborców, to w zakresie ochrony ust i nosa wyposaża się go wyłącznie w przyłbice.

W lokalu wyborczym przebywa w tym samym czasie nie więcej niż 1osoba na 4m kw.  jego ogólnodostępnej powierzchni, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych oraz osób dokonujących czynności (np. serwisu sprzątającego).

Lokale wyborcze muszą być wietrzone. Przed przystąpieniem obwodowej komisji wyborczej do pracy oraz co najmniej raz na godzinę przez co najmniej 10minut. Wymiana powietrza nie przerywa głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej.

Członkowie komisji wyborczej muszą zachować od siebie co najmniej 1,5 m odstępu. Stoły nie mogą być przykryte żadnym materiałem, aby móc je swobodnie zdezynfekować.

Przy wejściu do lokalu, w widocznym miejscu, umieszcza się dla wyborców płyn do dezynfekcji rąk. Powierzchnie takie jak: klamki, urny wyborcze, blaty stołów, urządzenia higienicznosanitarne, w tym armatura, uchwyty, włączniki światła i inne przedmioty oraz powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu wyborczym, są przemywane płynem do dezynfekcji.

Dezynfekcja musi być przeprowadzona przed przystąpieniem obwodowej komisji wyborczej do pracy, a później nie częściej niż co godzinę, ale co najmniej 6 razy w czasie trwania głosowania. Czynności te nie przerywają głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej.

Więcej o:
wybory 2020 wybory prezydenckie obwodowe komisje wyborcze w radomsku
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE