Wszyscy radni jednogłośnie „za” zakupem kina „Kinema”

Wszyscy radni jednogłośnie „za” zakupem kina „Kinema” Fot. UM Radomsko

Radni z Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Radomsku, podczas poniedziałkowego (19 grudnia) posiedzenia dyskutowali na temat zakupu kina „Kinema”.

Radni zajęli się zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie odpłatnego nabycia przez Miasto Radomsko prawa własności gruntów oraz znajdującego się na nim budynku „Kinemy”. W ogłoszonym postępowaniu na zakup nieruchomości nikt nie złożył oferty, dlatego likwidator zwrócił się do miasta z pytaniem o możliwość zakupu. Wszyscy radni zasiadający w komisji bez żadnych wątpliwości podnieśli rękę „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. Po negocjacjach ustalono cenę zakupu na 1 mln złotych. Zgodnie ze statutem OSP środki, które pozostaną ze sprzedaży majątku, po odtrąceniu prowizji, zostaną przekazane Państwowej Straży Pożarnej.

Radni przyjęli także sprawozdanie z działalności Komisji za 2022 rok oraz przyjęli plan pracy na rok następny. Rady Dariusz Kopeć złożył wniosek, aby do planu pracy włączyć punkt dotyczący dyskusji nad koncepcją budowy ścieżek rowerowych, natomiast radna Beata Kowalska punkt dotyczący informacji na temat planu rozbudowy sieci gazowej w mieście.

Radni Komisji wyrazili także zgodę na wydłużenie dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Piłsudskiego (naprzeciwko MDK) do 10 lat. Inwestor chce bowiem wyremontować istniejący budynek i zagospodarować teren wokół niego.

(info: UM w Radomsku)

Więcej o:
radomsko urząd miasta radomsko rada miasta komisja gospodarki komunalnej kino kinema
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE