Wspólnicy SIM Łódzkie spotkali się na nadzwyczajnym zgromadzeniu

Wspólnicy SIM Łódzkie spotkali się na nadzwyczajnym zgromadzeniu Fot. SIM Łódzkie

W Radomsku odbyło się nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki SIM Łódzkie. Głównym celem spotkania było przeniesienie własności działek inwestycyjnych z miast i gmin na spółkę SIM Łódzkie. Przeniesienie to odbyło się w postaci aportu. Do aportu podeszło pięć samorządów: Bełchatów, Gmina Bełchatów, Brzeziny, Sieradz oraz Skierniewice.

W spotkaniu uczestniczyli wszyscy udziałowcy, przedstawiciel Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz online: wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztof Ciecióra, który był głównym inicjatorem utworzenia spółki SIM Łódzkie z siedzibą w Radomsku oraz wiceminister Piotr Uściński - wiceminister w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, odpowiedzialny za budownictwo.

- SIM może rozpoczynać proces inwestycyjny budowy mieszkań na tych działkach. Wniesienie gruntów do spółki kończy okres skomplikowanych przygotowań i otwiera kolejny etap prac dla SIM Łódzkie oraz samorządów tworzących tą inicjatywę - powiedział wiceminister Krzysztof Ciecióra, zapewniając o swym wsparciu.

Wiceminister Piotr Uściński pogratulował spółce SIM licznych sukcesów oraz życzył dalszej owocnej pracy.

- Po przekazaniu działek rozpoczniemy przygotowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie pozwoleń niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji - powiedział prezes Zarządu SIM Łódzkie, Tomasz Ślęzakiewicz.

SIM zakłada budowę mieszkań po atrakcyjnych cenach, na warunkach, które są szczególnie korzystne dla samorządu i przede wszystkim przyszłych mieszkańców. Program odwraca logikę funkcjonowania inwestycji mieszkaniowych w Polsce, stawiając nacisk na budowanie w miastach powiatowych, znacznie obniżając ich koszty.

Proces inwestycyjny powierzony spółce SIM obejmuje prowadzenie całego, złożonego procesu inwestycyjnego. Od pozyskania gruntu, poprzez projektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, wybór wykonawców oraz materiałów do realizacji inwestycji, budowę, wykończenie aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku i jego zasiedlenie przez najemców.

Gwarancją transparentności działalności spółki w procesie inwestycyjnym jest ogłaszanie przetargów i stosowanie Prawa Zamówień Publicznych.

Szacunkowe plany inwestycyjne w oparciu o umowę spółki przewidują budowę 647 mieszkań, w tym przewiduje się dla każdej inwestycji po kilka lokali usługowych. Powierzchnia użytkowa mieszkań będzie wynosić od 25 do 80 m kw. Jedynie mieszkania użytkowane przez rodziny wielodzietne mogą mieć większy metraż. W celu sfinalizowania kosztów realizacji inwestycji spółka będzie ubiegać się o hybrydowe finansowanie, tj. o preferencyjny kredyt SBC oraz bezzwrotny grant z Funduszu Dopłat, który wynosi 10% kosztów inwestycji.

Projektowane budynki będą dostosowane do istniejących lub uzyskiwanych zapisów planistycznych , różnić się będą przede wszystkim wysokością , by zoptymalizować proces projektowy oraz ograniczyć koszty pozyskania dokumentacji.

Więcej na www.simlodzkie.pl oraz www.simlodzkie.bip.gov.pl

Wspólnikami SIM Łódzkie są: Skarb Państwa, którego prawa wykonuje Krajowy Zasób Nieruchomości, Miasto Bełchatów, Gmina Bełchatów, Miasto Brzeziny, Miasto Pabianice , Miasto Radomsko, Gmina Radomsko, Miasto Sieradz, Miasto Skierniewice.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Radomsku, radni podjęli uchwałę dotyczącą wniesienia aportem do spółki SIM łódzkie działki przy ul. Starowiejskiej o wartości 1,5 mln zł i powierzchni 0,6 ha. Na początek w Radomsku powstać ma około 80 mieszkań w dwóch blokach.

(info: SIM Łódzkie)

Więcej o:
radomsko sim łódzkie walne zgromadzenie wspólników
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE