Wsparcie od PUP w Radomsku

Wsparcie od PUP w Radomsku

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku od dnia 28 stycznia, będzie można składać wnioski o organizację kilku form wsparcia.

Mowa o wsparciu w postaci: bonu na zasiedlenie, bonu szkoleniowego, dofinansowanie szkoleń, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, zorganizowanie prac interwencyjnych, zorganizowanie robót publicznych i zorganizowanie prac społecznie użytecznych.

Zasady organizacji form wsparcia obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w 2021 r. oraz wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia wniosku dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać również w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko - Referat Instrumentów Rynku Pracy):
- bon na zasiedlenie - pokój nr 25 lub pod numerem telefonu: 44 683 73 55 – 58, wew. 12;
- bon szkoleniowy, dofinansowanie szkoleń - pokój 19 lub pod numerem telefonu: 44 683 73 55 – 58, wew. 42;
- prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia – pokój 28 lub pod numerem telefonu 44 683 73 55 – 58, wew. 65.

Nabory na te formy wsparcia będą trwały do wykorzystania limitu środków przeznaczonych na ten cel w roku 2021. Wyżej wymienione formy wsparcia realizowane będą w ramach środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej o:
pup pup radomsko mikropożyczka pożyczka radomsko wnioski pup radomsko wsparcie pup
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE