Wsparcie od PUP na zatrudnienie niepełnosprawnych

Wsparcie od PUP na zatrudnienie niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W związku z rezygnacją pracodawcy z przyznanej refundacji środków na doposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w ramach PFRON, Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku w dniach od 1 do 5 października, ogłasza kolejny nabór wniosków pracodawców o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Kwota jaką dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku na ten cel wynosi 40 000,00 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym działającym na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.

Regulaminy oraz aktualne wnioski dostępne są w siedzibie PUP przy ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko w pok. nr 26 oraz na stronie internetowej
www.pup-radomsko.pl.

Szczegółowe informacje można również uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku oraz pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58 wew. 38

Więcej o:
pup staż urząd pracy
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE