Wsparcie finansowe działań kulturalnych

Ogłoszono oficjalne wyniki otwartego konkursu ofert w sprawie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Ogłoszono oficjalne wyniki otwartego konkursu ofert w sprawie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

foto własne


Zadania, na które zostały przeznaczone pieniądze, zostały sklasyfikowane według dwóch kryteriów. Pierwsze z nich dotyczyło edukacji artystycznej i kulturalnej mieszkańców Radomska i obejmowało stałe formy pracy:

- dla Stowarzyszenia Muzyki Chóralnej CANTABILE - kwota dotacji 11.000 zł.
- dla Towarzystwa Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki – kwota dotacji 12.000 zł.
- dla Stowarzyszenia Miejski Teatr Źródło – kwota dotacji 7.000 zł.

W kategorii wydarzeń kulturalnych i artystycznych organizowanych na terenie naszego miasta, ale mających charakter ponadregionalny, przeznaczono następujące dotacje:

- XXX Ogólnopolski Harcerski Festiwal Artystyczny OPAL – dla Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko – kwota dotacji 20.000 zł.
- „Noc Teatru” - dla PUNCTUM TEATR Stowarzyszenia Twórców Niezależnych – kwota dotacji 6.000 zł.
- XI Międzynarodowy Festiwal Chóralny Wschód – Zachód – Zbliżenia – dla Towarzystwa Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki – kwota dotacji 16.000 zł.
- VII Spotkania chóralne – dla Stowarzyszenia Muzyki Chóralnej CANTABILE – kwota dotacji – 8.000 zł.

Więcej o:
pieniądze na kulturę zadania kulturalne w radomsku
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE